A A A

Kommunale bygg

Virksomhetsinformasjon

Virksomheten Kommunale Bygg har ansvar for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av kommunens bygningsmasse. (FDVU)
Virksomheten skal ivareta Alta kommunes funksjon som byggherre i kommunale byggeprosjekter.

All forvaltning av de offentlige byggene skal gjennomføres i henhold til gjeldende lov, forskrifter og avtaleverk.

Alta kommunes bygningsmasse utgjør 130 000 kvm formålsbygg; - skoler, barnehager, helsebygg, kulturbygg, idrettsbygg og administrasjonsbygg.

Drift og vedlikehold har base for avdelingen i Storengveien 15A. Det er 20 byggdriftere tilknyttet avdelingen.

Kontaktinformasjon

Vakttelefon utenom ordinær arbeidstid: 
482 18 414

Postadresse: Postboks 1403, 9506 Alta
Besøksadresse: Sandfallveien 1

Kommunalleder: Bengt Fjellheim
Tlf: 907 23 705
Mail: befj@alta.kommune.no

Virksomhetsleder: Rigmor Endresen
Tlf: 901 49 925
Mail: rien@alta.kommune.no

 

Avdelingsleder drift og vedlikehold: Arne Hågensen
Tlf: 997 98 576
Mail: arth@alta.kommune.no

Fagansvarlig Utbygging: Kathrine Skau
Tlf: 995 00 727
Mail: kask@alta.kommune.no

Følg byggerinnene på Instragram

 

Mer om Kommunale bygg