A A A

Kommunale avgifter - få faktura hver måned?

Hus med penger

Alta kommune tilbyr nå månedlig faktura på kommunale eiendomsgebyr og eiendomsskatt. Minimum e-faktura avtale kreves. Fyll inn nødvendige opplysninger og les mer om månedlig faktura under.

4. terminer i året vil fortsatt være standard fakturering for de som ikke ønsker noen endring (forfall i mars, juni, september og november). Anbefales for alle eiendommer med årsbeløp under kr. 4000,-.

Alle eiendommer med årsbeløp under kr. 1000,-  vil fra nå av få faktura en gang i året med forfall i mars. Dette gjelder i hovedsak fritidseiendommer med mindre eiendomsskattebeløp.

Dersom du ønsker å få faktura hver måned - gi en skriftlig melding om dette til Alta kommune. Følg e-post link under og fyll inn nødvendig informasjon. Det er et minimumskrav at du har e-faktura avtale. Gjerne i kombinasjon med avtalegiro. Dette kan ordnes i nettbank eller ved å kontakte din bank.

Avtalen gjøres skriftlig på e-post adresse: postmottak@alta.kommune.no (Vi registrerer og endrer terminoppsett, du får ikke tilbakemelding på denne e-post)

Bedrifter som mottar EHF kan også få månedlig faktura, vær oppmerksom på at bilagsmengden øker.

Skjema