A A A

Kommunal vigsel

Vielse

Ansvaret for gjennomføring av borgerlige vigsler overføres til kommunene fra 1. januar 2018.

Stortinget har nylig vedtatt lovendringer i ekteskapsloven. Lovendringene innebærer at vigselsmyndighet overføres fra tingrettene (notarius publicus) til ordførere, varaordførere og kommunalt ansatte eller folkevalgte som kommunestyret selv gir slik myndighet.

I Alta kommune er det til enhver tid ordfører, varaordfører, personalsjef, kulturleder og en av kommuneadvokatene som har slik myndighet.

Mer om borgerlig vielse og fremgangsmåte finner du i vår tjenestebeskrivelse

Skjema