A A A

Kommunal lab

Virksomhetsinformasjon

Kommunalt laboratorium yter tjenester til kommunale tjenester som sykestua, sykehjem, flyktninghelsetjeneste m.v. og har i tillegg avtale med spesialist poliklinikken på Helsesenteret og andre eksterne aktører.

Kontaktinformasjon

Adresse: Alta Helsesenter, hovedinngang Markveien
Telefon: 78 45 54 68

 

Mer om Kommunal lab