A A A

Kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv

Info

Alta kommune har mottatt kr. 6.416.000.- fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet til etablering av kommunal kompensasjonsordning for lokalt næringsliv som er særlig hardt rammet av lokale og nasjonale smitteverntiltak.

Ordningen skal gjelde for bedrifter som har falt utenfor de generelle kompensasjonsordningene.
Støtten skal kompensere faste kostnader som følge av smitteverntiltak og nedstengning.  
 
Alta kommune vil prioritere støtte til følgende bransjer:
Serveringsbransjen.
Overnattingsbransjen.
Opplevelse bedrifter.
 
Bedriftene må være minimum 50% lokalt eid.
 
Her vi man også finne retningslinjene og formannskapets vedtak.
 
Søknadsfrist 16.06.21

Skjema