A A A

Kommer du fra områder berørt av virusmutasjonen?

4554B8C7-0917-45AF-98F4-13B72D909C58

Kommunes kriseledelse var samlet til ekstraordinært møte lørdag klokken 16.00 med bakgrunn i strengere restriksjoner i ti kommuner på Østlandet grunnet utbrudd av den engelske virusmutasjonen.

Kommuneoverlegene oppfordrer Altaværingene om å begrense sin reisevirksomhet generelt, og spesielt til områder med utbrudd av den engelske virusmutasjonen. Ta heller ikke i mot besøk fra de berørte kommunene, oppfordrer de. Det gjelder kommunene som til enhver tid er definert i regjeringens skjerpede tiltak i tiden som kommer. Per nå er dette: Enebakk, Frogn, Indre Østfold, Moss, Nesodden, Nordre Follo, Oslo, Vestby, Våler og Ås.

Kommuneoverlegene ber de som har besøkt områder med utbrudd i løpet av de siste 14 dagene om å melde seg til testing mandag 25. januar, uavhengig av symptomer. Ta kontakt på koronatelefon 913 90 344 for å avtale time til testing mandag fra klokken 08.00 til 15.00.

Samtidig ønsker de å teste tilreisende fra de ti kommunene i tiden fremover. Første test bør tas så snart som mulig etter ankomst, deretter på dag syv. Ta kontakt på koronatelefonen.

De som har vært, og som kommer reisende fra områdene, anbefales av kommuneoverlegene å begrense sin sosiale aktivitet og antallet nærkontakter til det minimale de første ti dagene etter ankomst.

Kommunens kriseledelse følger situasjonen nøye og dersom ting utvikler seg i negativ retning kan det bli aktuelt å iverksette tiltak.

Oppdatering mandag 25. januar:

Regjeringen har innført strenge tiltak for ytterligere 15 kommuner på Østlandet, som er randsonekommuner til de ti kommunene nevnt over. De 15 kommunene det gjelder er: Asker, Aurskog-Høland, Bærum, Drammen, Horten, Lier, Lillestrøm, Lunner, Lørenskog, Marker, Nittedal, Rakkestad, Rælingen, Råde og Skiptvedt. Tiltakene varer fra midnatt natt til 25. januar til og med 31. januar 2021.

 

Skjema