VEFAS IKS kunngjør, på vegne av eierkommunene Alta, Kautokeino, Loppa og Hasvik, igangsetting av arbeid med revidering av lokal forskrift for husholdningsavfall og forskrift for slam, jf. Forvaltningslovens § 37.
Les paragraf 37 i Forvaltningsloven her

Målet er at revideringen skal gjøre forskriftene bedre tilrettelagt for økt materialgjenvinning, tilpasninger til regionalt samarbeid og gi flere muligheter til individuell tilpasning av henteordningene (henting av husholdningsavfall, tømming og kontroll av slamavskillere og andre oppsamlingsenheter for slam, samt innføring av sidelaster). I tillegg innføres lovpålagt hytte- og fritidsrenovasjon, som også er definert som husholdningsavfall. 

Forslag til reviderte forskrifter forventes å være klart for kommunal sluttbehandling i 2023.

Vi tar nå imot innspill og synspunkter til arbeidet før et forslag til reviderte forskrifter legges ut på offentlig høring vinteren 2023. Forventet ikrafttredelse er 01.01.2024
Eventuelle synspunkter og innspill kan sendes VEFAS IKS på firmapost@vefas.no 
Frist for innspill til forarbeidet er 1. november 2022.

Gjeldende kommunal forskrift for renovasjon og slam finner dere på vår hjemmeside: www.vefas.no