A A A

Kom å se den nye brannstasjonen på lørdag

Brannstasjonen+190919

Førstkommende lørdag holder 350 brannstasjoner over hele landet åpent for store og små. I Alta kan man benytte muligheten til å se den flunkende nye stasjonen.

– Vi er akkurat flyttet inn på den nye stasjonen og gleder oss stort til å vise den fram til alle besøkende. I år er vi så heldige at sivilforsvaret og være til stedet med personell og noe utstyr, sier branningeniør i Alta brann- og redningskorps, Marit Wisløff.

Lørdag 21. september fra klokken 10:00 til 14:00 blir det tradisjonen tro aktiviteter for barna, konkurranser og ikke minst lære masse om brannsikkerhet.

Fortsatt viktig med åpen stasjon

350 brannstasjoner over hele landet åpner portene for små og store denne lørdagen. Nye tall viser at høsttradisjonen «Åpen brannstasjon» fortsatt er viktig for å redusere omfanget av alvorlige boligbranner:
Hver femte familie har ikke tenkt gjennom hva de skal gjøre hvis det begynner å brenne i egen bolig
Kun en av åtte barnefamilier har hatt brannøvelse hjemme
En av fire har avtalt møteplass
 
Disse tallene kommer fram i en ny undersøkelse Kantar har utført for Norsk brannvernforening, forsikringsselskapet If og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i anledning årets brannvernuke. 
Selv om fire av fem barnefamilier har tenkt gjennom hva de eventuelt skal gjøre om det begynner å brenne, er det i stor grad løse tanker. Bare litt over halvparten har snakket litt løst om det. 
– Vi oppfordrer alle til å gjennomføre en brannøvelse hjemme. For barnefamilier er det spesielt viktig at de voksne har en avklart rollefordeling i tilfelle brann, slik at en unngår misforståelser i en kritisk situasjon der en kanskje ikke klarer å tenke klart. Et skrekkscenario er at noen går tilbake inn i et brennende hus fordi de ikke finner hverandre på utsiden, og så står den man leter etter trygt et annet sted ute, sier Wisløff.

Vit hvor du har brannslokkeapparatet

– Det er skremmende at så mange barnefamilier ikke har tenkt gjennom hva de gjør om det begynner å brenne om natten. Begynner det å brenne, er du og familien veldig overlatt til dere selv i de første livsviktige sekundene og minuttene. Da er det ikke tid til å lure på hva man skal gjøre. Det er bare ved å ha brannøvelse hjemme dette kan trenes på, sier Anders Rørvik Ellingbø. Han er branningeniør og leder for skadeforebyggende avdeling i forsikringsselskapet If. Et synlig og lett tilgjengelig brannslokkeapparat er også spesielt viktig med tanke på brann om natten.

– Sekundene teller om det begynner å brenne, så plassering av brannslokkeapparatet kan være avgjørende om det oppstår et branntilløp. Om natten når det er mørkt er det spesielt viktig at det er raskt og enkelt å finne apparatet. Du skal vite hvor det står, og ikke behøve å lete etter det, sier administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp.
 

En viktig tradisjon

I vårt distrikt er det Alta brann- og redningskorps som står for gjennomføringen av arrangementet.
– Åpen brannstasjon gir oss en unik mulighet til å formidle brannforebyggende budskaper til publikum i en tid på året da antall boligbranner ofte er økende. Om høsten trekker vi mer innendørs, og vi slår på belysning og varme, fyrer i peisen og tenner levende lys, sier Marit E. Wisløff

Brannvernuka har vært arrangert siden 80-tallet og har blitt en viktig tradisjon Norge rundt, der tusenvis av barn får opplæring i brannforebygging. På rundt 350 steder over hele landet inviterer brannvesenet til Åpen brannstasjon lørdag 21. september. Åpen brannstasjon er lagt opp som en familieaktivitet, der barn og voksne får gode råd om brannsikkerhet. Konkurranser, hinderløype og brannbiler er noe av det man kan oppleve, og mange steder får barna også hilse på Brannbamsen Bjørnis.


Brannvernuka arrangeres av Norsk brannvernforening, DSB og If i samarbeid med brannvesenet. Mange steder deltar også lokale If-kontor, Det lokale el-tilsyn og Sivilforsvaret. I vårt distrikt er det Alta brann- og redningskorps og Sivilforsvaret som står for gjennomføringen av arrangementet. Oversikt over øvrige brannvesen som inviterer til åpen brannstasjon, finnes på nettsiden if.no/åpenbrannstasjon.


Mediekontakter lokalt:
Marit E. Wisløff, Branningeniør, Alta brann- og redningskorps, 91738395

Mediekontakter sentralt:
Sigmund Clementz, informasjonssjef i If Skadeforsikring
Mobiltlf: 982 49 805
Håvard Kleppe, avdelingsleder for kompetanse i Norsk brannvernforening
Mobiltlf: 958 19 692
DSBs pressevakt
Mobiltlf: 992 52 000

Skjema