A A A

Klinikk Alta er nå offisielt åpnet

Klipper snora under åpningen av Klinikk Alta

Finnmarkssykehuset inviterte onsdag til offisiell åpning av Klinikk Alta.

9.000 kvadratmeter sykehusbygg ble åpnet onsdag ettermiddag. Ordfører Monica Nielsen og administrerende direktør i Finnnmarkssykehuset sto for snorklippingen etter en timelang seanse med taler.

At mange prominente gjester måtte melde avbud i siste liten la ingen demper på stemningen. Egentlig skulle helseminister Bent Høie være tilstede, men han måtte omprioritere i siste øyeblikk. Også administrerende direktør i Helse Nord Lars Vorland og styreleder i Finnmarkssykehuset Harald Larssen måtte melde avbud, men for dem handlet det om uvær og stengte veier.

Overrekkelse av gave til Finnmarkssykehuset
Ordfører Monica Nielsen ga et nordlysbilde i gave til nye Klinikk Alta. Administrerende direktør Eva Håheim Pedersen tok i mot gaven på vegne av Finnmarkssykehuset.

Flere tjenester der folk bor

Representanter fra både Helse Nord, Finnmarkssykehuset og ordføreren i Alta kommune, Monica Nielsen, holdt taler. Gjennomgående var gleden over å få flere tjenester der folk bor. 4.000 kvadratmeter er bygget nytt, mens 5.000 kvadratmeter er overdratt fra kommunalt eie til Finnmarkssykehuset i denne prosessen. Innenfor disse kvadratmeterne er det, og kommer det, flere nye tilbud. Blant annet en slagenhet, CT og MR, samt utvidet aktivitet ved poliklinikk og dagkirurgi.

Per i dag er ikke avdelingene for rus og psykiatri åpnet, men det er forventet aktivitet fra januar.

Ordfører Nielsen hadde med seg gave til Finnmarkssykehuset. Et nordlysbilde som kan være med å pynte opp i nye lokaler.

Klinikksjef Renate Jakobsson
Klinikksjef Renate Jakobsson sto for omvisningen. Hun kunne fortelle at pasientene som har vært på røntgen i nye lokaler har vært veldig fornøyd.

Omvisning

Etter åpningen fikk de som ønsket være med på omvisning. Klinikksjef Renate Jakobsson loset forsamlingen gjennom avdelingen med CT og MR, fødestua og avdelingen for rus- og psykiatri.

Fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker

Fylkesmann i Troms og Finnmark Elisabeth Vik Aspaker (i midten) deltok også på åpningen. Til høyre medisinsk fagsjef i Finnmarkssykehuset, Harald G. Sunde, til høyre fylkeslege i Troms og Finnmark Anne Grethe Olsen. (Foto: Astrid Krogh/Alta kommune)

Duoen Maret

Duoen Maret sto for det kulturelle innslaget på åpningen. (Foto: Astrid Krogh/Alta kommune)

Skjema