A A A
 • Lover og forskrifter
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Du søker om erstatning ved å fylle ut et skjema fra Landbruksdirektoratet som du sender til kommunen.

  Skjema


  Avlingssvikt - klimabetingede tap
  Erstatningsordningene i landbruket
  Søknad om erstatning for svikt i honningproduksjon

  Vedlegg


  Søknadsfrist

  Erstatning ved skader i plante- og honningproduksjon:

  • ved avlingssvikt, 31. oktober det året skaden har oppstått
  • Ved svikt i honningproduksjon må du melde fra før slynging og senest innen 15. september.

  Søknaden sendes til


 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Kommunen skal gi en uttalelse til søknaden før saken oversendes Fylkesmannen, som avgjør saken.

  Saksbehandlingstid


  Klagemulighet

  Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Landbruksdirektoratet, som avgjør om klagen skal tas til følge.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Jordbruksseksjonen
  Telefon:78455120
  Epost:signe.olaussen@alta.kommune.no
  Postadresse:Alta kommune pb. 1403 9506 ALTA
  Besøksadresse:Sandfallveien 1
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2024-12-31