A A A

Klekkeriet Kulturnæringshus

Klekkeriet+alle_173x80

Vi har pr dags dato tre ledige lokaler på Klekkeriet. 

 

Interessert?

Ta kontakt med  Dag Arne Johannessen: dajo@alta.kommune.no eller 78455137

Link til hjemmesiden til Klekkeriet:  http://klekkeriet-alta.no/

Skjema