A A A

Vi satser på klart språk i Alta kommune

Klart språk

Alta kommune satser på klart språk som et viktig virkemiddel. Klart språk skal bidra til at vi kommuniserer med våre innbyggere på en klar og lettfattelig måte

Vi ønsker å ha tillit hos våre innbyggere og motivere til deltakelse i samfunnsdebatt. Klarspråk prosjektet skal gi økt kvalitet på tjenester og saksbehandling i Alta kommune og bidra til meroffentlighet. Vi har laget en felles språkprofil for alle ansatte i Alta kommune. Den er et hjelpemiddel for alle som skriver brev, e-post, saksdokumenter, nettinformasjon eller lignende. Målet er at innbyggerne i Alta kommune og andre mottakere av det vi skriver, skal forstå budskapet vårt.

KS forside.PNG

Skjema