A A A

Kjøp av eiendomsinformasjon, kart, naboliste, situasjonskart, m.m.

Alta kommune selger digitale kart, 3D modeller, nabovarsel, situasjonskart og flere andre nyttige produkter gjennom tre ulike nettbutikker.

Utvalget av produkter og priser varierer noe ut fra hvordan de ulike butikkene presenterer sine produkter. Felles for alle er at du på en enkel og rask måte kan bestille produkter som er relevant for deg 24/7 på alle plattformer.

Løsningene leverer produkter for eiendomsmeglere, bygg og anlegg, arkitekter, med flere.

Kommunale VA data fåes kun som PDF gjennom selvbetjeningsportalene.
SOSI data må bestilles direkte fra kommunalteknikk: sinols@alta.kommune.no

Det er kun situasjonskartpakke fra e-Torg som godkjennes på byggesøknader.
 

etorg 

 ambita 

 eplassen


Produkter som f.eks situasjonskart og nabolister skal bestilles gjennom nettbutikker som tilbyr det, og det er ikke lenger nødvendig å sende bestilling til kommunen.

Skjema