A A A

Kjenner du noen som mangler penger til fritidsaktivitet? Prøv kontingentkassa

trening

Alta kommune åpner kontingentkassa for å dekke kontingenter/deltakelser til fritidsaktiviteter.

Kontingentkassa er opprettet for å dekke kontingenter/deltakelser til fritidsaktiviteter, som er nødvendig for å delta i organisert fritidsaktivitet. Slik som kulturskoleavgift, treningsavgift etc.
Det kan dekkes inntil 3000,-

Målgruppen for kontingentkassa er alle under 18 år, som er i familier med lav inntekt og bosatt i Alta.

Det er foresatte, trenere/fritidsledere eller andre rundt barnet som kan søke om støtte.

Søkeren har ansvaret for å følge opp deltakelsen i aktiviteten.

Pengene tildeles direkte til fritidsaktiviteten, som f.eks. idrettslag eller kulturskole, - ikke til barnet eller barnets foresatte.

Mer informasjon og søknadsskjema finner du her

Skjema