A A A

Kathrine Jørgensen er vår nye demenskoordinator

Kathrine+J%C3%B8rgensen

Vi ønsker henne velkommen tilbake til jobb i Alta kommune. 

Kathrine er 34 år og fra Alta. Hun her gift og har 4 barn. På fritiden liker hun å være fysisk aktiv i form av trening i skog og mark. Naturen brukes aktivt både sommer som vinter. Fra tidligere har Kathrine jobbet i Alta kommune som sykepleier, både i sykehjem, bolig og i hjemmesykepleien. Hun har de siste syv årene jobbet ved Opptreningssentret i Finnmark. Der har hun opparbeidet seg bred erfaring innenfor en rekke fagfelt. Hun har  erfaring fra å jobbe med pasienter med ulike diagnoser og utfordringer i hverdagen. Da blant annet pasienter med hjerneslag, traumatiske hodeskader, ortopediske pasienter, amputasjoner, livsstilsmestring for barn, muskel- og skjellettplager og arbeidsrettet rehabilitering. Siste året har hun jobbet innenfor bistand ved å opprette et lokalt kontor for Brukerstyrt personlig assistanse(BPA) og vært  koordinator for flere ordninger. Hun er vant til å jobbe tverrfaglig og i større team. Alt dette kommer veldig godt med når hun nå skal ta fatt på jobben som koordinator i hukommelsesteamet. Hun blir å ha kontorsted på Altagårdshagen.

Formell utdannelse: Bachelor i sykepleie. Videreutdanning i Rehabilitering, samhandling og ledelse.

Kathrine brenner for å jobbe ut ifra «Hva er viktig for deg?», noe som betyr at ingen forløp er like. Det å møtes, bli kjent og være en aktiv del av den enkeltes sykdomsprosess, sett ut ifra hvert enkeltes individ sine viktighetsområder. Hovedfokuset er å hjelpe de som er rammet til å se nye muligheter, undervise og hjelpe mennesker på veien mot en bedre hverdag og helse.

Kathrine forteller at hun ser frem til å ta fatt på oppgaven som demenskoordinator, og å være med på å bygge opp et hukommelsesteam. Dette skal være med på å  gjøre en forskjell i hverdagen til pasient og pårørende som rammes av demens eller annen kognitiv svekkelse. Fokuset på tverrfaglig samarbeid og det gode pasientforløp vil være viktig. Hun er opptatt av å finne ut hva som er viktig for pasient og pårørende og ser frem til å være med på å skape opplevelser gjennom aktiviteter, livsglede og mestring. Hun skal bidra til at de som er rammet av sykdom opplever meningsfulle hverdager, på tross av utfordringer sammen med ansatte på Altagårdshagen og andre samarbeidspartnere.

Skjema