A A A

Katedralparken

Katedralparken

Parken ligger rundt Nordlyskatedralen i sentrum og består av gressplen og gangareal.

Fasiliteter

  • Gressplen
  • Benker
  • Kunst
  • Beplantning
  • Opparbeidet tursti
  • Volleyball
  • Chillyou aktivitetsanlegg
  • Belysning

 

Skjema