A A A
 • Lover og forskrifter

  Forskrift til opplæringslova, kapittel 5 Klage på vurdering

  Forskrifter

  Forskrift til opplæringslova

  ___
 • Skjema

  Søknadsfrist

  Klagefrister: Frist for å klage på vedtak som gjelder eksamenskarakterer og standpunktkarakterer er ti dager.
   

  Søknaden sendes til

  Klagen sendes til den skolen klageren er elev. Privatister sender klagen til den skolen der eksamen ble holdt. Fylkesmannen i hvert fylke er klageinstans i grunnskolen i forbindelse med muntlig eksamen, standpunktkarakterer og endelig karakter i orden og atferd. Klage over karakter på skriftlig eksamen behandles av en særskilt klagenemnd.

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  Skolen som har satt den karakteren det klages på, skal behandle klagen etter bestemte retningslinjer og deretter sende den over til den instansen som har avgjørelsesmyndighet. Resultatet av klagebehandlingen: Behandling av klage over karakterer kan føre til at karakteren blir stående eller at den blir endret til gunst eller ugunst for klageren. For muntlig eksamen spesielt: får klageren medhold, skal karakteren anulleres og klageren har rett til å gå opp til ny eksamen.

 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Barn og unge administrasjonen
  Telefon:78455326
  Besøksadresse:Markveien 26

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kulturtjenesten
  Telefon:78455000
  Epost:postmottak.barnogunge@Alta.kommune.no
  Postadresse:Postboks 1403, 9506 Alta
 • Andre opplysninger
  Gyldig til
  2016-12-31