A A A

Kan mammaer og pappaer være med å stoppe mobbing?

Skole_garderobe

Mobbeombudene i Troms og Finnmark har en klar melding til alle foreldre.

I disse tider avvikles foreldremøter i fylkene våre. Barnehager, skoler, fotballag, svømmegrupper, korps er viktige arenaer for barns trivsel og læring gjennom oppveksten.  
En sterk oppfordring fra elev-, lærling og mobbeombudet er: 
Still opp på foreldremøter
Vis interesse for ditt og andres barn
Snakk positivt om andre barn og foreldre
Hils på alle du møter på barnas arenaer
Legg til rette for at barnet kan bygge vennskap
Vær bevisst din egen påvirkningskraft – vær en god rollemodell
 
Som foreldre har vi mange håp og ønsker for våre barn. Vi ønsker å gi dem gode og trygge oppvekstmiljø som fremmer deres helse, trivsel og læring.

Ingen foreldre ønsker å komme i den situasjonen at ens eget barn blir mobbet. Mobbeombudene opplever daglig at fortvilte foreldre tar kontakt fordi at deres barn opplever å ikke ha det trygt og godt i barnehagen eller skolen, og da har mobbingen ofte pågått over tid.
Veien tilbake for å oppleve trygghet i hverdagen kan være lang og vanskelig. Ingen barn, unge og foreldre trenger å komme i den situasjonen hvis alle bidrar med å gjøre en positiv forskjell i sitt nærmiljø.
Barns oppvekstmiljø er hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritidsmiljøet. 
Hvordan står det til i ditt nærmiljø? Hvor møtes barna og ungdommene? Hva skjer der barn og unge møtes fysisk, og hva skjer på sosiale medier? 

Som elev-, lærling- og mobbeombud har vi deltatt på mange foreldremøter. I gjennomsnitt opplever vi at kun en tredjedel av foreldrene møter opp. 
Er det slik det skal være? 
Skal en tredjedel av foreldrene jobbe for at alle barn og elever opplever et trygt og godt barnehage – og skolemiljø? 
Det er ikke rett!!! 

Alle foreldre har et ansvar!

Engasjerte foreldre er viktige for andre foreldre. 
Alle foreldre har ikke positive opplevelser fra egen skoletid, men foreldre kan hjelpe hverandre til å forstå verdien av å møte opp, støtte hverandre. Foreldrenettverk er viktig. Inviter med en annen forelder. Sørg for at alle blir med!

Kjære mamma og pappa!
Du kan være med å stoppe mobbing.
Du kan gjøre den store forskjellen. 
Vi trenger at du er med! 
Lykke til med foreldremøtene – dette klarer du!
 
Med vennlig hilsen
Janne Sannes, Mobbeombud i Finnmark
Jon-Halvdan Lenning, Mobbeombud i Troms

Skjema