A A A

Kan jeg fornye resepten min på legevakten, eller forlenge sykemeldingen?

Legevakten skriver bare ut resepter som gjelder den akutte behandlingen. Ved tungtveiende medisinske grunner, og for en kort periode kan legevakten sykemelde. 

Hovedregelen er at fastlegen står for forlengelse og annen oppfølging. Skulle du stå uten fastlege, stiller det seg annerledes.

Spørsmål og svar

Skjema