Barkebilla, som er en avdeling med forsterket friluftprofil, holder til i en hytte i enden av hovedparkeringsplassen. 
De tre resterende avdelingene er i samme bygg som skolen, og består av to småbarnsavdelinger for barn i alderen 1- 3 år og en avdeling for barn 3-6 år. Avdelinga disponerer to avdelingslokaler, og består av to grupper som er forsterket rundt barn med spesielle behov.

Vi jobber spesielt med språk og sosial kompetanse. Høst 2022 skal vi begynne med tema bærekraftig utvikling i tilleg til friluftsliv som arena for lek og læring.
Førskolebarnas siste år i barnehagen består av mye samarbeid med skolen, slik at de skal  oppleve en trygg og god overgang.

Vi har et fantastisk nærmiljø med unike muligheter for friluftsliv og aktivitet året rundt.
Om sommeren har vi sykkelløyper, fotballbaner og ballbinge, et amfi og flere lekeapparat og ikke minst tilgang på mye skog og friområder. Om vinteren er det akebakker, skiløyper, skøytebane og ofte store snøhauger å rase i.
Vi har to lavvoer, den ene er inne på barnehagens område og den andre på en fast turplass. Vi har en grillstue utenfor Barkebilla. 

Vi har et kompetent personale der alle har pedagogisk fagutdanning, enten barn- og ungdomsarbeider eller barnehagelærerutdanning.