A A A

Jeg har en oljetank. Hva kan (må) jeg gjøre?

Regjeringen innfører forbud mot bruk av fyringsolje og parafin til oppvarming av bygninger fra 2020.

Enova har støtteordninger for de som vil erstatte oljetanken med en alternativ fornybar energiløsning. (Nå også for fritidsboliger!)

https://www.enova.no/privat/alle-energitiltak/fjerne-fossil-oppvarming/

 1. Oljetanken må tømmes og renses
  1. Finnmark Gjenvinning - tlf. 90 08 06 28 og e-post: roger.kjellmann@franzefoss.no
  2. Perpetuum
  3. Pris: ca. 6500,- (eks. moms) for tanker inntil 3000 liter.
 2. Oljetanken må graves opp
  1. Park og anlegg Alta AS - tlf. 91 86 15 63 og e-post: Terje@parkoganlegg-alta.no
  2. Mange flere aktører her
  3. Man kan også grave opp tanken selv
 3. Oljetanken må leveres til godkjent mottak
  1. Stengeslen (med sertifikat fra Finnmark Gjenvinning/Perpetuum)
   1. Ståltanker er gratis
  2. Rest-olje, vaskevann og evt. skitten tank må leveres til avfallsmottak for farlig avfall på Amtmannsnes
 4. Blir en nedgravd oljetank tatt ut av bruk, skal den ansvarlige gi skriftlig melding om dette til kommunen (Kap.1 §1-9)
  1. Send kommunen en kort epost/sms om at tanken er fjernet når den er tatt opp.

Kommunen fører register over nedgravde oljetanker.

Spørsmål og svar

Dokumenter

Skjema