A A A

Jeg er under utredning for kreft eller har akkurat fått vite at jeg har kreft. Hva kan kreftkoordinatoren hjelpe meg med?

Kreftkoordinator kan bistå deg i ei vanskelig tid med mange spørsmål, og hjelpe deg å sortere tanker. Kreftkoordinator kan være et bindeledd for deg mellom sykehus, fastlege og andre du måtte trenge hjelp av.

 

Spørsmål og svar

Tjenestebeskrivelser

Skjema