A A A

Ivaretar de berørte

Krisestab

Tirsdag 3. september

Det blir minnestund i Nordlyskatedralen onsdag 4. september klokken 19.00.

Forøvrig opplyser vi om at dersom det er noen beskjeder man ønsker å gi kommunen på dagtid kan man ta kontakt via Servicetorget på telefon 78 45 50 00.

Et eget telefonnummer er opprettet for de pårørende, som har behov for oppfølging. Tidligere pårørendenummer er ikke lenger betjent.

For de som trenger helsehjelp, ta kontakt med legevakta på telefon 116 117

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Søndag 1. september

Oppdatert 14:24

Vi er i dyp sorg. Seks mennesker med livet foran seg har gått bort så altfor, altfor tidlig. Familier i vårt lokalsamfunn har mistet det umistelige. Dette vil prege oss i lang tid. Vi er, og vil i tiden som kommer, være tilstede for de som trenger det.

Kommunen vil stille alle nødvendige helse- og omsorgsressurser tilgjengelig i tiden fremover.

Takk til alle som tok så godt vare på hverandre i går og til alle som stilte opp gjennom jobb og frivillighet. Vi står sammen i sorgen og skal ta vare på hverandre i dag og i dagene som kommer.

Søndag klokken 18.00 blir det åpen kirke i Nordlyskatedralen. Der kan vi alle treffes, minnes og være sammen i sorgen.

Monica Nielsen, ordfører Alta kommune

Oppdatert 09:00: Alta kommune opprettholder sin kriseledelse og oppjusterte ressurser så lenge det er behov for det.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lørdag 31. august

Oppdatert 22:04: Det blir åpen kirke i Nordlyskatedralen fra klokken 18:00 søndag 1. september.

Oppdatert 20:45 

 – Altasamfunnet er rammet av en alvorlig ulykke. Mine tanker går til familie og venner som har mistet noen de er glade i, sier ordfører Monica Nielsen.

Alta kommune har satt kriseledelse som koordinerer kommunens ressurser. Det er kriseteam på Kvenvikmoen og det er opprettet pårørendesenter på Alta helsesenter med leger og sykepleiere. Samt en pårørendetelefon.

Nordlyskatedralen er åpen for de som trenger noen å snakke med, samme med Ungdommens hus.

– Det er en trist dag, det finnes ikke ord som kan beskrive det jeg føler nå. Nå skal vi vise den varmen som bor i Altasamfunnet og slå ring om de berørte. Denne ulykken preger hele lokalsamfunnet og vil gjøre det i lang tid. I dag har vi hovedfokus på de som er rammet.

Oppdatering 20:00 - Ungdommens Hus er åpent og bemannet opp for å være et møtepunkt for ungdom. 

Oppdatering 19:45 - Det er satt opp busstransport fra Kvennvikmoen tilbake til sentrum.

Det er satt kriseledelse etter melding om helikopterstyrt i Skoddevarre. Alle nødvendige ressurser er på plass på legevakt og Alta helsesenter. Kriseteam er også på plass og det er opprettet pårørendesenter på helsesenteret. Henvendelser skjer gjennom resepsjonen.

Nordlyskatedralen er åpen for de som ønsker å snakke med noen.

Skjema