Follumshagen omsorgsboliger og Vertshuset Eldresenter har hatt besøk av Rachel, Karl Roger og iskrem-maskinen Isabella. De turnerer rundt i Norge med «Iskrem og ensomhet». 

De bruker iskremglede og musikk som inngangsport for dialog rundt temaet ensomhet. De opplever at denne kombinasjonen kan gjøre det lettere å åpne seg i møte med egne og andres opplevelser. 

Ensomheten mer synlig

Pandemien har bidratt til at ensomheten har blitt synligere også blant eldre. Sommermånedene er også en tid preget av ferieavvikling og redusert bemanning i omsorgsboligene, i tillegg til at pårørende er på ferie. De har i samarbeid med Pensjonistforbundet og Stiftelsen Dam fått midler til å gjennomføre besøk på sykehjem og omsorgsboliger for å lage et lyspunkt i hverdagen.


De opplever at mange takler ensomheten bedre ved at noen setter ord på den, og gir rom for å bli sett, lyttet til og kjenne tilknytning.

«Iskrem og ensomhet» består av Rachel Selnes og Karl Roger Melby. Rachel er prosjektleder og sykepleier med videreutdanning i ledelse, Master NLP coach og mental trener. Hun brenner for å styrke mennesker innenfra.
Karl Roger er opptatt av den gode samtalen, med spesielt fokus på temaet ensomhet, og arbeider som foredragsholder, forfatter og mastercoach. Med en master i faglitterær skriving, bachelor i medier og kommunikasjon, og økonomisk-administrative fag. Hans bokserie om «en million måter å lage iskrem på» opererer i et skjæringspunkt mellom sosiale relasjoner og iskrem.

Lager iskrem
Rachel og Karl Roger lager is til beboerne på AOS.

Fikk være med å bestemme

På deres besøk i Alta var de både på Alta Omsorgssenter og Vertshuset Eldresenter og laget fantastisk god is. De eldre fikk være med å bestemme smakstilsetting, så det ble laget både sjokoladeis, vaniljeis, jordbæris og blåbæris. 
Takk for besøket og kom gjerne igjen.