A A A

Inviterer ungdommer til klimamøte

Dønnevarre i høstfarger

19. september klokken 16.00 i kommunestyresalen på rådhuset.

Ungdomsrådet, elevrådene ved ungdoms- og videregående skole og ungdomsorganisasjoner er blant de som er invitert, men møtet er åpent for alle som ønsker å være med. 

På møtet vil spesialkonsulent ved miljø, park og idrett, Marie Rushfeldt, være tilstede, rådmann Bjørn Atle Hansen og alle de politiske partiene vil få en invitasjon til å delta. 

Fra kommunen side vil man informere om de klimatiltakene som allerede er iverksatt, men også etterspørre forslag til nye tiltak som kan innføres. Den siste tidens klimaaksjoner, både nasjonalt og lokalt, viser et stort engasjement, noe man ønsker å dra nytte av.

 

Skjema