A A A

Invitasjon til kurs i prosjektering av passivhus

Klima_plusshus-1000

Er du som utbygger, prosjekterende, entreprenør eller lærer klar for «passivhusboomen» vi kan forvente oss i framtiden?
Hvis ikke kan du delta på gratis kurs i regi av Alta kommune, Alta videregående skole og Husbanken Region Hammerfest.
Kurset vil gi deg en innføring i prosjektering av passivhus og gjeldende forskriftskrav.

Deltakerne får kursmateriell som er utarbeidet av SINTEF, Rambøll og Bengt G. Michaelsen i samarbeid med Lavenergiprogrammet. De som ønsker det kan avslutte kurset med en test. Med bestått test vil en bli oppført i Lavenergiprogrammets register over rådgivere i prosjektering av passivhus.

Målgruppe:
Kurset er et tilbud for personer i Finnmark som er prosjekterende arkitekter, konsulenter RIV, RIE, RIB, energirådgivere, byggforvaltere, byggherrer, entreprenører, kommunale saksbehandlere, lærere i byggfag, takstmenn og andre som er involvert i prosjekteringsfasen.

Kursholder:
Vi har vært så heldig å få arkitekt Bengt G. Michaelsen til å holde kurset for oss. Michaelsen har hatt en ledende rolle i utviklingen av nyskapende og energieffektive løsninger siden introduksjonen av passivhusbegrepet i Norge. Han har vært engasjert av lavenergiprogrammet til å holde en rekke kurs om passivhus. Michaelsen etablerte BGM Arkitekter i 1989. De har siden 2006 spesialisert seg på energidesign og bygget lavenergihus, passivhus og nullenergihus, noe som er blitt deres varemerke.

Her finner du lenke til påmelding og ytterligere informasjon.

Dette kurset er en del av kompetanseplanen for «Byggeløfte».

«Byggeløfte» er et samarbeidsprosjekt mellom Alta kommune, Alta videregående skole og Husbanken Region Hammerfest om bygging av passivhus. I løpet av prosjektperioden skal det bygges 2 småhus som skal ha universell utforming med passivhus-standard. Byggingen skjer i regi av Alta kommune med Alta videregående skole som entreprenør. Husene skal bygges av elevene som en del av deres ordinære fagopplæring. Gjennom prosjektet har Finnmark Fylkeskommune målsetting om å etablere en framtidsrettet opplæringsarena og utvikle fagopplæringen i Finnmark. Byggestart er estimert til høsten 2015, fram til da vil prosjektet ha fokus på planlegging, prosjektering og kompetanseheving.

I forbindelse med prosjektet er det inngått samarbeid med Stiftelsen Utleieboliger i Alta og Nav sosial-, rus- og psykiatritjenesten.

Skjema