A A A

Innsamlingsaksjon for de katastroferammede på Filippinene

Banner

Alta Filippinske forening og Alta Røde Kors  går sammen om en innsamlingsaksjon.

Lokalbanner-378x200px (3).png

Alta Filippinske forening og Alta Røde Kors  går sammen om en innsamlingsaksjon.

Alta Filipinske foreningen har 42 medlemmer der noen av disse stiller opp til aksjonen. Røde kors ønsker å delta sammen med foreningens medlemmer, og ber alle som har mulighet til å delta kontakte Leder for Alta Røde Kors Dag Arne Johannessen mob 900 35 712.

Innsamlingsaksjonen starter fredag 15.11.13 klokken 1400.  Møt opp på Amfi senteret og få utdelt bøsser eller kommer med bidrag til aksjonen.

Bøssene utleveres av Jeane Bull, telefon 94782338.

 

HER MÅ VI STILLE OPP NÅ!

Dag Arne Johannessen
Leder Alta Røde Kors

Skjema