A A A

Innføring av gebyr for behandling av søknader for graving i kommunale veiarealer.

Graving

Kommunestyret vedtok den 22.02.10 gebyr for behandling av søknader for graving i kommunalt veiareal. 

Vedtaket ble gjort i medhold av ”graveforskrift for veiareal i Alta kommune kap. 5.1” Gebyret er pr 01.01.17 fastsatt til kr. 2.141,- per veiparsell.

Bakgrunn for innføring av behandlingsgebyret er for å dekke de faktiske utgiftene som vil gå med på å behandle gravemeldingene og følge opp godkjente gravemeldinger i kommunale veiareal.

 Gravegebyret justeres årlig i forbindelse med behandling av kommunens gebyrregulativ og er fritatt for mva.
 
Fakturering av gebyret vil skje ved godkjenning av søknader i kommunale veiareal. Gravetillatelser utenfor veiareal vil fortsatt være gratis.
 
Gebyret er innført med umiddelbar virkning.
 

Skjema