A A A

Inneklima

Generelt om tjenesten

Tema

- Bolig og eiendom
- Byggesak
- Helse
- Miljø og helse
- SFO, Skole og utdanning
- Skolemiljø
- Barn og familie
- Barnehager

Beskrivelse

Etter Lov om helsetjenesten i kommunene skal kommunen ved sin helsetjeneste fremme folkehelse og trivsel og gode sosiale og miljømessige forhold og søke å forebygge og behandle sykdom, skade eller lyte.

Godt inneklima er en viktig faktor i det forebyggende helsearbeidet. Miljørettet helsevern har en rekke oppgaver på dette feltet, både som godkjenningsmyndighet for barnehager og skoler og som tilsynsmyndighet og rådgiver både i forbindelse med inneklima i offentlige bygg. Vi kan også bidra med generell råd og veiledning ovenfor enkeltpersoner i private boliger.

Vi kan gi råd knyttet til:

  • Ventilasjon
  • Fukt
  • Lysforhold
  • Oppvarming
  • Helse og inneklima
  • Materialvalg
  • Bolighygiene
  • Røykeforbud i offentlige bygg, serveringssteder m.v.

Målgruppe

Befolkningen

Partnere

Arbeidstilsynet

aaa
Skjema
Saksbehandling
Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Miljørettet helsevern
Telefon:78455437
Epost:postmottak.hs@alta.kommune.no
Postadresse:Alta kommune, HS- adm. Postboks 1383, 9506 Alta
Besøksadresse:Alta helsesenter, HS- adm (2. etg)
Andre opplysninger
Gyldig til
2015-12-31