A A A

Informasjonsmøte Sentrumsutbyggingen

informasjon

I en fase over flere år framover vil det være svært mange utbyggingsprosjekter på Alta sentrum. I en slik fase er det viktig med god informasjon og involvering av gårdeiere, utbyggere og entreprenører. 

Med nevnte bakgrunn inviterer Alta Næringsforening i samarbeid med Alta Kommune aktuelle gårdeiere, utbyggere, entreprenører til informasjon og samspillsmøte. Agenda for møte vil være status og framdrift rundt prosjektene, parkeringsforhold, trafikkavvikling, informasjonsarbeid, logistikk og andre forhold som blir berørt under utbyggingsperioden. I tillegg vil Alta Kommune informere om uteroms plan for drift og vedlikehold på Alta sentrum.

Tid: Tirsdag 27 juni kl. 10.00 – 1130
Sted: Mesaninen på Kunnskapsparken

Gi tilbakemelding om du kommer til kjetil@anf.no

Vel møtt!

Skjema