A A A

Informasjonsmøte om opplæring i samisk

Samiskklasse

29. oktober klokken 18.00 på Komsa skole.

Alle foresatte med skolestartere høsten 2020 og 2021 inviteres til informasjonsmøte om opplæring i samisk som førstespråk.

Møtet skal være på Komsa skole den 29. oktober fra klokken 18.00 til 19.30. Det er tre saker på sakslista:

Sak 1: 
Informasjon om undervisning i samisk 1 på skolene i Alta kommune v/koordinator for samiskundervisning Klemet Anders Sara

Sak 2: 
Informasjon om tilbudet i samiskklassen ved Komsa skole v/rektor Toril Helene Isaksen

Sak 3: 
Foresattes fortelling om tilbudet i samiskklassen ved Komsa skole v/foreldrekontakter 

Skjema