A A A

Informasjon til alle som selger tobakk

informasjon

Alle som selger tobakk og tobakkssurrogater må registrere seg i Tobakkssalgsregisteret innen 31.12.2017

Selger du tobakk?

Alle virksomheter som selger tobakk er pliktige til å registrere seg i Tobakkssalgsregisteret, både detaljister og grossister.
Frist for å registrere seg er 31. desember 2017.

Virksomhetene har selv ansvar for å registrere seg innen fristen, og salg av tobakksvarer eller tobakkssurrogater fra steder uten registrering, er ulovlig fra 1.1.2018

Registreringsplikten omfatter også salg av e-sigaretter, gjenoppfyllingsbeholdere, urtebaserte røykeprodukter og andre tobakkssurrogater.
Registreringsplikten omfatter per i dag ikke nettsalg. Registreringen er gratis.

Utfyllende informasjon om registreringsplikten m.v. finnes på Helsedirektoratets nettsider


Tilsynsordning for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater

  • Kommunen fører fra 1. januar 2018 tilsyn med registrerte detaljister som selger tobakksvarer og -surrogater, som e-sigaretter og urtesnus.
  • Helsedirektoratet fører tilsyn med grossister.
  • Tilsynsordningen skal være selvfinansiert gjennom avgifter fra næringen.
  • Registrerings- og tilsynsordningen for salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater skal bedre salgsstedenes overholdelse av tobakksskadeloven og særlig hindre salg av tobakksvarer og tobakkssurrogater til mindreårige, ifølge tobakksskadeloven kapittel 2 (lovdata.no).

 

Skjema