A A A

Informasjon Skatt og innfordring

informasjon

Tjenesteområde Skatt og innfordring er delt inn grupper som tar seg spesielt av hhv. arbeidsgivere, personlige skatteytere og eiendomsskatt / kommunal innfordring.

Som et ledd i å strømlinjeforme informasjonsflyten mellom publikum og tjenesteområdet, er det ønskelig at e-postadressen skatteoppkreveren@alta.kommune.no benyttes fra nå av i alle typer henvendelser, hvor man tidligere har hatt direkte kontakt med saksbehandler pr. epost.

Skjema