A A A

Informasjon om tilbud i Alta kommune for personer med demens og deres pårørende

Hjelpe eldre

Antall personer med demenssykdom er økende. Denne sykdommen gir utfordringer både for pasienter og pårørende. 

Kommunen har følgende tilbud spesielt for personer med demenssykdom:

Dagaktivitetstilbud:

Dagaktiviteter kan gi personer med demens, meningsfulle hverdager i sosialt fellesskap med andre og gi avlastning til pårørende.

Aspelund dagsenter: Har lokaler i tilknytning til Vertshuset eldresenter. Telefon 78455780
Det er plass til 6 brukere hver ukedag. Åpningstid 08.00- 15.30. Personalet henter brukerne hjemme om morgenen. Det serveres frokost og middag før brukerne kjøres hjem igjen. Mellom frokost og middag er det aktiviteter som: Ulike turer, trim, spill, sang og dans. 

Pårørendeskole:
Informerer og øker kunnskapen om demens til pårørende til personer med demens.
Kontakt demensteamet hvis du ønsker å delta på dette tilbudet.

Samtalegrupper for pårørende til demente:
I fortsettelse av pårørendeskolen avholdes samtalegrupper for deltagere fra skolen som ønsker å diskutere sine utfordringer med andre i samme situasjon. Gruppene ledes av helsepersonell.

Se informasjonsfolder fra demensteamet

Skjema