A A A

Informasjon om stengt E6 mot Troms

stengte+veier+Finnmark

Statens vegvesen gjør ny vurdering mandag klokken 12.00.

Oppdatert: Veien er åpen.

Strekningen mellom Áilegastunnelen og Langfjordbotn er nå stengt på grunn av uvær. Statens vegvesen skal gjøre ny vurdering av forholdene mandag klokken 12.00.

Her kan du sjekke status på alle veier

E6 sørover fra Alta har vært stengt søndag på grunn av fare for ras og ras. 

Kvænangsfjellet er stengt og åpnes ikke søndag.

Oppdatering mandag 22.02 klokken 11:10: Det er iverksatt evakuering av boliger/hytter i Storsandnes-området. Totalt er tre personer evakuert per nå. Dette på grunn av rasfare.

Ytterligere spørsmål om og ved stort behov for assistanse fra kommunen: Ta kontakt på telefon 95765212

Helsedirektoratet sendte søndag formiddag ut en avklaring når det gjelder omkjøring via Finland:

Direkte omkjøring etter anvisning, og uten stopp via Finland, grunnet stengt E6, er unntatt karanteneplikt, jfr covid-19-forskriften. Unntaket ble formidlet sent lørdag kveld. 

Problemstilling: Fra omkjøring startet og frem til klarhet i unntak fra karanteneplikt kan det være gitt opplysninger om karanteneplikt for de som har passert grensen. De samme personene - som har passert grunnet stengt E6 - bør få opplysning om at passeringen allikevel ikke gir karanteneplikt. Det forutsettes at det skjer en direkte omkjøring i det karantenepliktige området.


 

Skjema