A A A

Informasjon om startlån og tilskudd for 2018

Logo av husbanken

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg/beholde egnet bolig.

Startlån og tilskudd til etablering skal bidra til at husstander med langvarige boligfinansieringsproblemer skal kunne skaffe seg/beholde egnet bolig. Mangel på egenkapital ved opptak av lån i private banker er normalt ikke grunnlag for innvilgelse av startlån.

Nye søknader for 2018 kan nå sendes inn enten elektronisk på www.husbanken.no eller papirsøknad (se link nedenfor)

Søkere kan påregne svar etter 30. mars når Alta kommune har mottatt årets midler fra Husbanken.
Vi ønsker at søknadene inneholder sist oppdatert dokumentasjon på inntekt og gjeld pr. 1.03.18
For å supplere skattemeldingen 2016, anbefaler vi at søkere legger ved informasjon om skattekort som ble sendt til alle i forbindelse med nytt skattekort for 2018.

Hvis du ønsker avtale med saksbehandler, ringer du vårt sentralbord på tlf. 78 45 50 00

Retningslinjer Startlån

Retningslinjer Etablering

Retningslinjer Tilpasning

Prisliste Startlån og Tilpasning

Søknadsskjema Startlån og Tilskudd

Elektronisk søknad om startlån: https://husbanken.no/startlaan/hvordan-soeke/

Skjema