Grunnet vakanser og høyt sykefravær i helsestasjons og skolehelsetjenesten har vi et begrenset skolehelsetjeneste tilbud til barn og unge i alderen 6-20 år.
Det vil medføre:

  • Begrenset tilstedeværelse av helsesykepleier i alle skoler.
  • Vaksinasjoner og 1 klasseundersøkelser gjennomføres for alle elever.
  • Åpen skolehelsetjeneste: mandager og onsdag klokken 08.30-13.00
    • Barn, unge, foreldre og andre kan ta kontakt enten ved oppmøte eller pr telefon; 40556601.
    • For at flest mulig skal kunne kontakte en helsesykepleier, har vi etablert en midlertidig Åpen skolehelsetjeneste i våre lokaler i 2 etasje i Parksenteret. Benytt gjerne senterinngangen ved Apotek 1, første trappegang på høyre side.

Helsestasjon for ungdom (HFU) har åpningstid mandag og onsdag klokken 14.00-18.30 samme sted.
Telefon til HFU er 406 22473.


Ved økt bemanning gjeninnføres tilstedeværelse på flere skoler.
Det beklages på det sterkeste at vi ikke klarer å levere tjenester som forventet, og oppfordrer til lav terskel for kontakt ved behov.

INFORMASJONSPLAKAT - Åpen Skolehelsetjeneste