A A A

Informasjon om oppstart av arbeide på kommunalt veilysanlegg i distriktet i Østre Alta

Gatelys

Alta kommune vil starte arbeide med utskifting av gamle veilysarmaturer med LED lys langs kommunale og fylkeskommunale veier i distriktet i østre Alta. Dette gjelder for områdene Lille -og Store Lerresfjord, Komagfjord, Rakaluft, Korsfjord, Lamvik og Nyvollveien.

Samtidig som armaturutskifting pågår vil det også utføres rydding av vegetasjon langs linja. Det vil også bli utført annet vedlikeholdsarbeid på veilysanlegget. Skog og kratt som kappes ned blir liggende i traseen. Dette fjernes ikke.

Arbeidet starter i uke 37 og forventet avsluttet i slutten av november.

Spørsmål omkring saken kan rettes til Alta kommune virksomhet kommunalteknikk tlf. 78 45 50 00.

Virksomhet Kommunalteknikk

Skjema