A A A

Informasjon om nærkontakt og karantene

info_red

Når er man nærkontakt? Hva betyr det å være i karantene? Alta kommune vil her gi utfyllende informasjon, og hva som er viktig for deg som innbygger i Alta 

Karantene 
Det er to typer karantene: innreisekarantene og smittekarantene (nærkontakt til en person med covid-19)

Dersom du blir pålagt karantene, er du i utgangspunktet frisk, men har vært i en situasjon der du kan ha blitt smittet. Enten som nærkontakt til en person med covid-19, eller fordi du har reist i et land eller en region med mye smitte i løpet av de siste 10 dagene.
Det anbefales at du tester deg. Uansett svar på test og årsak til karantenen, varer karantenen i 10 døgn. Karantenen skal forebygge videre smitte.

Reisekarantene: 

 • Du skal være i reisekarantene i 10 døgn dersom du ankommer Norge fra et rødt land. 
 • Når du har karanteneplikt skal du fullføre karanteneperioden på 10 døgn selv om du tar test og den er negativ

Smittekarantene: 

 • Alle nærkontakter til en bekreftet smittet person skal i karantene i 10 døgn fra den dagen kontakten med en smittet skjedde 
 • Dersom du er oppgitt som nærkontakt blir du kontaktet av kommunens smittesporingsteam, og får beskjed om hva som gjelder for deg 

Dersom du er i smittekarantene, skal du: 

 • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted
 • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden. Du kan omgås barn du bor sammen med som normalt
 • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage, eller andre aktiviteter utenfor hjemmet 
 • Ikke foreta reiser innenlands.
 • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
 • Ikke ta offentlig transport.
 • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre og unngå kø 
 • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv eventuelt utvikler symptomer.


Hva betyr det å være nærkontakt?

Man regnes som «nærkontakt» hvis:  

 • Man har hatt kontakt med en person som er bekreftet smittet med covid-19 mindre enn 48 timer før den smittede fikk de første symptomene OG
 • kontakten har vært
  • under to meters avstand i mer enn 15 minutter ELLER 
  • direkte fysisk kontakt ELLER 
  • direkte kontakt med sekret.  

Dette gjelder ikke dersom anbefalt beskyttelsesutstyr er brukt i helsetjenesten. 

De mest smitteutsatte nærkontaktene er “husstandsmedlemmer og tilsvarende nære".   Det vil vanligvis si de som:  

 • Bor i samme husstand.
 • Har hatt tilsvarende omfattende eller fysisk nær kontakt som i en husstand (eksempel kan være kjæreste eller nærmeste kolleger i kontorfellesskap).
 • Har pleiet den som er bekreftet smittet eller hatt tilsvarende nær fysisk kontakt, uten å ha brukt anbefalt beskyttelsesutstyr.

 

Hva gjør smittesporingsteamet? 

1. Når det foreligger et positiv prøvesvar på covid-19, vil den smittede bli kontaktet av kommuneoverlegen per telefon

2. Smittesporeren kontakter den som er smittet og får oppgitt nærkontakter (navn og telefonnummer) 

3. Alle som er oppgitt som nærkontakter blir kontaktet av smittesporingsteamet og får beskjed om de skal i karantene.

 • Smittesporingsteamet bestiller time til testing for korona.
 • Nærkontakter med symptomer vil prioriteres for testing.
 • Nærkontakter uten symptomer vil bli testet på dag 5-7 etter siste nærkontakt med smittet person 

4. Dersom en nærkontakt får symptomer settes vedkommende i foreløpig isolasjon. Eventuelle husstandsmedlemmer settes i karantene til prøvesvar foreligger. Dersom prøvesvaret er negativt er eventuelle husstandsmedlemmer ferdig med sin karantene, men den som er nærkontakt skal være i karantene i de opprinnelig planlagte 10 dager 

5. Dersom en nærkontakt får påvist koronaviruset (positiv prøve), vil vedkommende følges opp som en smittet (punkt 1 over) 

 

Hva skal du gjøre dersom du får luftveisinfeksjoner? 

Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon er det svært viktig at du bestiller time til koronatest så raskt som mulig,
Barn under 10 år med milde symptomer kan vente ett par dager før det bestilles time for testing. 
Er du usikker, ta kontakt med koronatelefonen 

Ta kontakt med Alta kommunes koronatelefon for å bestille time til testing. 
Koronatelefonen: 913 90 344

Åpningstid koronatelefonen: 
Lørdag 14. november og søndag 15. november: klokka 09.00 - 13.00
Mandag til fredag: klokka 08.00 - 15.00

Selv om du får et negativt resultat på koronatesten må du være hjemme til du er frisk. Ved positivt testresultat vil smittesporing iverksettes umiddelbart.

Se artikkelen "Alt om korona i Alta" for oppdatert informasjon om åpningstid på koronatelefonen, og informasjon om hvor testing gjennomføres 

 

Utfyllende informasjon: 
Forskrift om smitteverntiltak m.v ved koronautbruddet (Covid-19 forskriften) 
Helsenorge 
Folkehelseinstituttet 
Alt om korona i Alta, hovedartikkel Alta kommune 

Skjema