A A A

Informasjon om koronavaksine

Vaksine+-+forsidebilde

Telefonen er bemannet på hverdager 9-11 og 12-15. Telefonen er åpen Kristi himmelfartsdag, men er stengt fredag 14. mai og mandag 17. mai 

Ferievikariat, personell til vaksinering:

Denne artikkelen er sist oppdatert  12. mai.

Vi trenger vaksinatører til vårt vaksinesenter i sommer. Dersom du har tid til overs og kan bidra, så ta kontakt. Søk på ferievikariatet her

OBS! Vi vaksinerer også på Kristi himmelfartsdag, 13. mai, det er viktig at man tar telefonen når vår helseadministrasjon ringer og tar imot tilbud om vaksinering også på denne dagen.

For å vite når vi ringer så kan det være en god idé og lagre telefonnummeret vårt slik at du vet at det er vaksineteamet som ringer. Telefonnummeret er 900 13 924. Telefonen er bemannet på hverdager 9-11 og 12-15. Telefonen er åpen Kristi himmelfartsdag, men er stengt fredag 14. mai og mandag 17. mai 

Quick guide to the coronavirus vaccine

Til deg som har fått første dose Astra Zeneca

FHI anbefaler at andre dose skal være mRNA-vaksinen. I Alta vil dette være Pfizer-vaksinen.

Personene som har fått 1. dose med Astra, vil bli kontaktet for informasjon om Pfizer og tidspunkt for dette. Kommunen vil motta ekstra vaksiner til dette.

Mer informasjon fra FHI til dem som har fått første dose Astra Zeneca

Det er om lag 135 000 som har fått første dose av AstraZeneca-vaksinen i Norge. Beskyttelsen dere har fått etter første dose er god og varer i minst 12 uker. 
FHI skriver:
– Selv om vi tidligere har skrevet at vi ikke anbefaler å kombinere ulike vaksinetyper, vil allikevel dette være den beste løsningen i denne situasjonen. Erfaringer vi har fra vaksiner mot andre sykdommer har vist at det går fint å kombinere ulike vaksinetyper.

Alle som vaksineres ringes opp Alta kommunes helseadministrasjon. Hvor lang tid det vil ta å vaksinere alle kommer an på hvor mange doser med vaksine vi får tilsendt til enhver tid.

Ny informasjon om tidsintervallet mellom første og andre dose av mRNA-vaksiner (Pfizer): Tidsintervallet utvides fra seks til 12 uker. Endringen trer i kraft mandag 3. mai, men vil ikke ha tilbakevirkende kraft for de som allerede er vaksinert med første dose.

Det vil ikke være mulig å bytte dato man har fått for dose to på grunn av antallet doser vi får fra uke til uke.

Her er en oversikt over hvor mange som har fått koronavaksine:
uke Pfizer dose 1 Pfizer dose 2 AstraZ dose 1 .AstraZ dose 2 Totalt per uke
1 71       71
2 42       42
3 78       78
4 81 63     144
5 172 49     221
6 181 77     258
7 128 82     210
8 9 175 100   284
9   179 197   377
10 49 137 90   276
11 124 15     139
12 340 2     342
13 262 39     301
14 595 11     606
15 621 57     690
16 566 46     612
17 499 161     660
18 395 295     690
19 271 335     606

1723 personer er fullvaksinerte i Alta. 6607 personer har fått minimum en dose med koronavaksine når uke 19 er gjennomført.

Har du nettopp flytta til Alta?

Har du flytta til Alta kommune etter 1. januar eller planlegger å oppholde deg her over lengre tid? Da må du melde deg til Alta kommunes helseadministrasjon for å få time til vaksine. Ta kontakt enten via mail koronavaksine@alta.kommune.no eller på telefon 900 13 924. Husk å oppgi fødselsdato og telefonnummer. Du vil så bli registrert på en liste som gjør at du blir kontaktet når din gruppe skal vaksineres.

Vaksinetelefonen er bemannet alle hverdager mellom 09.00-11.00 og 12.00-15.00. 
Vaksinetelefonen er åpen Kristi Himmelfartsdag (torsdag 13. mai), men er stengt fredag 14. mai og mandag 17. mai. 

For spørsmål om timebestilling så kan telefonnummeret 900 13 924 benyttes. Vi gjør oppmerksom på at helserelaterte spørsmål ikke kan besvares på oppgitte telefonnummer. Send spørsmål til koronavaksine@alta.kommune.no
 
NB: Alta kommunes helseadministrasjon tar kontakt via telefonoppringning. Vi sender ikke SMS, e-post og tar ikke kontakt via sosiale medier. Vaksinen er gratis og det vil derfor ikke være aktuelt med forhåndsbetaling.
 

Disse får koronavaksine i uke 18 (3. - 7. mai)

Prioriteringsrekkefølge 567.pngI uke 17 og 18 (26. april til 7. mai) vaksinerer vi personer i risikogruppene 5, 6 og 7 (se tabell over). Vi starter vaksinering av personer som tilhører gruppe 8 og 9 i uke 23. De vil bli oppring en til to uker før for å få time.

Vi starter med de eldste i hver gruppe og jobber oss nedover alderstrinnene. 

Vær OBS på at vi vaksinerer hele sommeren, så dette må tas høyde for når man planlegger sommerferie. 

Her kan du se hvordan koronavaksinen godkjennes

Slik foregår vaksineringen

Selve vaksineringen foregår i Finnmarkshallen inngang C. Det er merket med skilt på utsiden.

Når du ankommer Finnmarkshallen blir du møtt av en parkeringsvakt, dersom du kommer med bil. Når du kommer inn er det venteareale til venstre og selve vaksineringen foregår i eget rom. 

Du blir hentet til din time.

Dette skjer under selve vaksineringen

 • Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Vaksinasjonen vil bli satt med sprøyte i overarmen. 
 • Etter vaksinen er satt, vil du vente på vaksinasjonsstedet i minimum 20 minutter, slik at du kan bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner. Alle som vaksinerer har opplæring og nødvendige medisiner tilgjengelig for å takle en eventuell allergisk reaksjon.

Viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

 • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
 • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
 • Ha på klær med ermer som er lett kan brettes opp.

Hvis du opplever bivirkninger

 • Hvis du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen, bør du kontakte lege eller annet helsepersonell for vurdering og råd. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine. Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Generell informasjon om koronavaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI

Smittevern og vaksine - Helsedirektoratet

Hvilke vaksiner er godkjent i Norge?

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
 • Covid-19 Vaccine Moderna
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • Covid-19 Vaccine Janssen

Fakta om godkjente koronavaksiner

Bivirkninger

Per 27. april: Legemiddelverket har mottatt 11 909 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 7783 meldinger behandlet. 850 er klassifisert som alvorlige og 6993 er klassifisert som lite alvorlige.

Statens legemiddelverk skriver også:

– ​Bivirkningsmeldinger vi har mottatt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og COVID-19 Vaccine Moderna. Inntil videre fortsetter pausen med Vaxrevria (AstraZeneca) og innføringen av Janssen-vaksinen er utsatt. Det er oppnevnt en ekspertgruppe som innen 10. mai skal gi regjeringen anbefaling om hvordan disse EU-/EØS-godkjente vaksinene bør brukes i Norge.

Mer om bivirkninger og koronavaksine

De fleste vaksinasjonssteder i Norge vaksinerer nå voksne under 65 år, og over 150 000 personer vaksineres ukentlig. Allergiske reaksjoner er vanligere hos yngre voksne enn hos eldre. Alle vaksinasjonssteder har gode rutiner for håndtering av allergiske reaksjoner, også alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaksi (allergisk sjokk).

Personer med kjent allergi må gi beskjed om dette i forkant av vaksinasjon.

graf-figur.png

Her kan du se nærmere på vaksinestatistikken. Hvor mange vaksiner som er sendt ut og satt både på fylkes- og kommune nivå

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med ny informasjon om vaksinering i Alta kommune

Information on Corona Vaccination in Alta Municipality

Corona vaccination is part of the National vaccine program, and it is obligatory for the communities to offer residents vaccination.

The Health Authorities of Alta Municipality call every one who gets the offer of vaccination. We inform you that we do not send you an SMS, email or contact you on social media. Only contact on phone. Vaccination is free.

 

Vaccine phone, 900 13 924.

On this phone you can only get answers on booking of time. You can also send questions to

koronavaksine@alta.kommune.no

For questions about your own health, contact your General Practitioner (GP), or in Norwegian: Fastlege.

Alta Municipality follow the National recommendations of priority.

1. Residents in care homes and groups of health care staff.

2. Ages 85 and older and health care staff.

3. Ages 75 - 84.

4. Ages 65 - 74 and persons between 18 and 64 with the following disease/state:

 • Organ donation
 • Defect of immunity
 • Hematological cancer the last 5 years
 • Other active cancer disease, ongoing or terminated treatment against cancer - special immune calming treatment, radiation therapy or chemotherapy.
 • Neurological or muscle disease which reduce cough power or pulmonic/lung function.
 • Chronic kidney disease or reduced kidney function.

5. Ages 55 - 64 with the following diseases/state:

 • Chronic liver disease or reduced liver function
 • Immune calming treatment by auto immune diseases
 • Diabetes
 • Chronic lung disease
 • Obesity/«fedme», with body mass index  «KMI of ≥ 35 kg/m2 or higher»
 • Dementia
 • Chronic heart and vascular disease, exception high blood pressure
 • Stroke
 • Other serious disease or chronic disease not mentioned. This can cause increased risk of serious illness or death by Covid-19. This is assessed individually by a doctor.

6. Ages 45 - 54 with the same states as listed in point 5.

7. Ages 18 - 44 with the same state as in point 5.

8. Ages 55 - 64

9. Ages 45 - 54

If you have underlying disease and belong to a risk group you will be put on a priority list by your GP. If you have no GP you can  send an email to

koronavaksine@alta.kommune.no

Vaccination takes place at the Sport Hall, «Finnmarkshallen», entrance C

For additional information on vaccination in Alta Municipality

https://www.alta.kommune.no/informasjon-om-koronavaksine.6354490-351420.html 

 

Skjema