A A A

Informasjon om koronavaksine

ingunn+og+tone

På nyåret kommer koronavaksinen og allerede er kommunen godt i gang med forberedelsene. 

Alta kommune venter koronavaksinen på nyåret – og allerede i uke én kommer første forsendelse. Det er verdt å merke seg at det er et begrenset antall som ankommer i første runde. Kommunen vil få noen få dagers varsel før utsendelse fra Oslo.  Vaksinen er kjølevare og må settes i løpet av få dager etter utsendelse. Planene for vaksinering må derfor være klar før utsendelse. Det er allerede laget en prioriteringsliste for hvem som skal få vaksinen først- dette er basert på nasjonale råd; 
Prioriteringsrekkefølgen per 6. januar:
1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
3. Alder 75-84 år
4. Alder 65-74 år OG personer mellom 18 og 64 år med disse sykdommene/tilstandene:
• organtransplantasjon
• immunsvikt
• hematologisk kreftsykdom siste fem år
• annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
• nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon
• kroniske nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon
5. Alder 55-64 år med disse sykdommene/tilstandene:
• Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
• Immundempende behandling ved autoimmune sykdommer
• Diabetes
• Kronisk lungesykdom
• Fedme med kroppsmasseindeks (KMI på ≥ 35 kg/m2 eller høyere)
• Demens
• Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
• Hjerneslag
• Annen alvorlig og/eller kronisk sykdom som ikke er nevnt i listen over kan også gi økt risiko for alvorlig sykdom og død av covid-19. Dette vurderes individuelt av lege.
6. Alder 45-54 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
7. Alder 18-44 år med de samme sykdommer/ tilstander som er listet opp i pkt. 5
8. Alder 55-64 år
9. Alder 45-54 år
 
Ingen av de eldre eller folk i risikogruppen trenger å bestille time til å ta vaksinen. Alta kommune vil i januar begynne jobben med å ringe alle som er listet opp ovenfor og da vil man få en time. Selve vaksineringen vil foregå i Finnmarkshallen i inngang C. Når den allmenne befolkningen skal vaksineres vil vi ha på plass et nettbasert booking system. 

Her kan du se hvordan koronavaksinen godkjennes

Det er også uklart hvor mange vaksiner hver kommune får i denne første forsendelsen.  
– Derfor vet vi heller ikke hvor mange som vil få time i første omgang. Flere vil derfor oppleve å ikke bli oppringt med en gang selv om man er i noen av de prioriterte kategoriene, sier kommuneoverlege Ingunn Heggheim og avdelingsleder for helsestasjons- og skolehelsetjeneste, Tone Dervo. De leder an arbeidet med forberedelser sammen med et helt team i Alta kommune.

Fem spørsmål og svar om vaksinen

Generell informasjon om koronavaksine: 

  • Koronavaksinasjon er en del av det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, og kommunene skal tilby innbyggerne vaksinasjon. Norge vil få tilgang på flere ulike vaksinetyper, men det er ennå usikkerhet knyttet til hvor raskt vi får vaksinene og kan tilby dem til anbefalte grupper. 
  • Kommunen planlegger nå gjennomføring av vaksinasjon. Informasjon om arbeidet vil bli løpende oppdatert på denne nettsiden. 
  • Vi vil senere informere om hvilke grupper som anbefales vaksinasjon og rekkefølgen mellom disse. Personer som prioriteres vil bli kontaktet for tilbud om vaksinasjon. Det er ikke nødvendig å kontakte kommunen eller fastlege for å sette seg på venteliste. 
  • Koronavaksine og vaksinasjon er gratis. 
  • Det nye koronaviruset gir infeksjon i luftveiene. De fleste får ingen eller milde symptomer, men noen blir alvorlig syke. De eldste og de som har enkelte andre sykdommer fra før har størst risiko for å få alvorlig sykdom. 

Mer informasjon om koronavaksine:  

Folkehelseinstituttets nettside: www.fhi.no/kvp  

Denne artikkelen ble sist endret 6. januar 2021 og det er prioriteringsrekkefølgen som er redigert på grunn av endringer fra nasjonalt hold.

Skjema