A A A

Informasjon om koronavaksine

Forsidebilde

Oppdatert informasjon om vaksinering i Alta kommune. Denne artikkelen er sist oppdatert 8. mars.

Vi får for tiden to typer vaksine; Pfizer og Astra Zeneca.

Pfizer: Denne vaksinen gis til alle som tilhører risikogruppe 1, 2, 3 og 4. (Se tabell nedenfor for aldersgruppe og risikosykdommer).

Astra Zeneca: Gis til helsepersonell og personer som tilhører risikogruppe 5, 6 og 7. (Se tabell nedenfor for aldersgruppe og risikosykdommer).

Vaksinering for dem som skal ha Pfizser-vaksine går tregt akkurat nå. Det er fordi vi får tilsendt lite av denne typen vaksine. Enkelte uker får vi kun vaksine nok til å dekke dose to, og knapt nok det. Derfor vil noen oppleve at det går fire uker mellom dose 1 og 2. Dette er uproblematisk og vaksinen fungerer like godt. 

Mange melder at de føler seg forbigått fordi personer under 65 år ringes opp og får time til vaksinering. Det skjer kun fordi vi har to forskjellige typer vaksiner for forskjellige alderstrinn, som nevnt over. Vi får en god del Astra Zeneca tilsendt akkurat nå og derfor vaksineres det raskere i risikogruppe 5 akkurat nå.

VIKTIG INFORMASJON OM PÅSKEN:

Vi vil vaksinere hvert fall tirsdag og onsdag i påskeuken. Muligens også torsdag og røde dager. Vi ber om at dere som skal ha vaksine er tilgjengelige for å komme ned fra påskefjellet for å ta vaksine. 

Vi har ikke mulighet til å være fleksible når vi skal sette vaksiner, verken for dose 1 eller 2. Dette på grunn av leveranser av vaksine, og beregninger med tanke på dose 1 og 2. Derfor ber vi om at folk må ta den timen de får, særlig når det gjelder dose 2.

Her kan du lese mer om Astra Zeneca

Alle som vaksineres ringes opp Alta kommunes helseadministrasjon. Hvor lang tid det vil ta å vaksinere alle kommer an på hvor mange doser med vaksine vi får tilsendt. Totalt skal vi ringe opp i underkant av 1.000 personer mellom 84 og 75 år, så det vil ta tid, men alle blir oppringt.

 

Her er en oversikt over hvor mange som har fått koronavaksine:
uke Pfeizer 1 Pfeizer 2 Helsepersonell 1. Helsepersonell 2. Doser pr uke Astra Z 1 Astra Z 2 Totalt alle doser  
1 71       71     71  
2 42       42     113  
3 78   19   78     191  
4 81 63 30   144     335  
5 172 48 83   220     555  
6 181 77     258     813  
7 134 75 1 26 209        
8 4 176     180 110      
9 2 178     180 198      
 
NB: Alta kommunes helseadministrasjon tar kontakt via telefonoppringning. Vi sender ikke SMS, e-post og tar ikke kontakt via sosiale medier. Vaksinen er gratis og det vil derfor ikke være aktuelt med forhåndsbetaling.
 
 
Viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:
  • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
  • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
  • Husk å beregne ventetid etter du har tatt vaksinen.

Disse får koronavaksine i uke 10 (8.- 12. mars):

Vi setter alle vaksinedosene vi får

Alta kommune har en ung befolkning, noe som sender oss nedover på statisikken sett oppmot folketallet. Vi vaksinerer like mange som andre kommuner, og mottar vaksinedoser etter aldersjustert folketall. Frem til nå har vi satt alle vaksinedosene vi har mottatt fortløpende, og vi er i stand til å øke frekvensen når vi får flere doser.

I tre uker har vi satt vaksine fra Finnmarkshallen. En ordning vi får gode tilbakemeldinger på og som oppleves som godt organisert. 

Vårt telefonteam som har sittet og ringt rundt til befolkningen for å avtale time til vaksinering har gjort en kjempejobb. Vi har nå fått tak i så og si alle over 85 år, og de har fått tilbud om vaksine.

telefonteamet.JPG

Denne gjengen har sittet i mange uker og ringt til innbyggere i prioriterte grupper for å tilby dem vaksine.

Fra Høyre: Heidi Ålien, Lena Mari Thuri, Bjørn Tore Bræck, Britt Hågensen og Hege Suhr Aglen

Bivirkninger

Statens legemiddelverket melder om at de så langt har behandlet 150 meldinger om bivirkninger av koronavaksinen. Ingen av meldingene gir grunn til å endre gjeldende råd om å ta vaksinen. De fleste meldingene viser bivirkninger som uvelhetsfølelse, feber, utmattelse, kvalme og smerter i kroppen. 

58 av de 150 meldingene er klassifiserte som alvorlige og 92 som lite alvorlige.

Les mer om bivirkningene som er meldt inn per 26. januar 2021

Her kan du se nærmere på vaksinestatistikken. Hvor mange vaksiner som er sendt ut både på fylkes- og kommune nivå

Generell informasjon om koronavaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

  1. Redusere risiko for død   
  2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
  3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
  4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
  5. Gjenåpne samfunnet  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI

Smittevern og vaksine - Helsedirektoratet

Hvilke vaksiner er godkjent i Norge?

 

Denne artikkelen oppdateres fortløpende med ny informasjon om vaksinering i Alta kommune

Skjema