A A A

Informasjon om koronavaksine

Vaksine+-+forsidebilde

Vi fremskynder alle som skal ha dose 2. Nye retningslinjer sier at det skal være fire uker mellom dose en og dose to, og det betyr at mange av dem som skulle ha vaksine senere i høst kan få den i september. Ring vår vaksinetelefonen - 900 13 924 -  dersom du vil fremskynde timen din. Vaksinetelefonen er åpen ukedager mellom klokken 9-11 og klokken 12-15.  

Ved stor telefonpågang  - ring på nytt senere eller send sms til 911 77 050 med følgende opplysninger: Fullt navn, fødselsdato og telefonnummer vi kan nå deg på.

Dersom du har hemmelig telefonnummer, telefonnummeret registrert på noen andre enn deg selv, arbeidsgiveren mv., så må du kontakte oss for å få vaksinetime.

Disse får koronavaksine i uke 37 (13.09 - 17.09)

Prioriteringsrekkefølge 10_11.jpg

 

 

Dersom vi mottar tilstrekkelig med vaksiner fremover, så beregner vi å være ferdige med å vaksinere alle over 18 år i løpet av september.

Uke 38: Vi vaksinerer de som er født i 2004-2005. Ta kontakt på 900 13 924 for å få time til vaksinering.Er du under 16 år, men fyller i løpet av året må du ha samtykke til vaksine fra foresatte. 

Mer informasjon om vaksinering av 16.- og 17. åringer

Uke 36 og 37: Tirsdag og onsdag vaksinerer vi dem som er 16. og 17. år. Åpningstid 16.30 til 19.30. I dette tidsrommet er det også drop in for dem over 18 år som fortsatt ikke har fått vaksine. Torsdag og fredag vaksinerer vi personer som er satt opp på time.

Uke 35: I tillegg til ordinær vaksinering av personer som har fått time til dose 2, åpner vi opp for drop in-vaksinering for alle dem som ikke har fått dose 1. Det er åpent for drop in alle dager fra klokken 09.00 til 14.00. For alle som fyller 18 år i år eller er eldre. Møt opp i Finnmarkshallen inngang C

Nå kan du melde deg til vaksinering her

NB: Alta kommunes helseadministrasjon tar kontakt via telefonoppringning. Vi sender ikke SMS, e-post og tar ikke kontakt via sosiale medier. Vaksinen er gratis og det vil derfor ikke være aktuelt med forhåndsbetaling.

Vår helseadministrasjon ringer opp alle som skal ha vaksine og de ringer opp alle fortløpende. 

Her kan du se hvordan koronavaksinen godkjennes

Så mange har fått vaksine nå

Alle som vaksineres ringes opp Alta kommunes helseadministrasjon. Hvor lang tid det vil ta å vaksinere alle kommer an på hvor mange doser med vaksine vi får tilsendt til enhver tid.

Det vil ikke være mulig å bytte dato man har fått for dose to på grunn av antallet doser vi får fra uke til uke.

Her er en oversikt over hvor mange som har fått koronavaksine:
uke Pfizer dose 1 Pfizer dose 2 AstraZ dose 1 .AstraZ dose 2 Totalt per uke
1 71       71
2 42       42
3 78       78
4 81 63     144
5 172 49     221
6 181 77     258
7 128 82     210
8 5 175 100   280
9   179 197   377
10 49 137 90   276
11 124 15     138
12 340 2     342
13 262 39     301
14 595 11     606
15 621 57     690
16 566 46     612
17 499 161     660
18 395 295     690
19 271 335     606
20 46 758     804
21 40 683     723
22 571 587     1158
23 657 489     1146
24 490 391     889
25 964 188     1152
26 890 52     942
27 614 27     654
28 640 92     732
29 1035 57     1092
30 1316 60     1376
31 540 907     1447
32 60 1506     1566
33   1680     1680
34 130 966     1096
           


Per 6. september er 11.312 personer (70 prosent av befolkning over 18 år) fullvaksinerte i Alta kommune.

Har du nettopp flytta til Alta?

Har du flytta til Alta kommune etter 1. januar eller planlegger å oppholde deg her over lengre tid? Da må du melde deg til Alta kommunes helseadministrasjon for å få time til vaksine. Ta kontakt enten via mail koronavaksine@alta.kommune.no eller på telefon 900 13 924. Husk å oppgi fødselsdato og telefonnummer. Du vil så bli registrert på en liste som gjør at du blir kontaktet når din gruppe skal vaksineres.

Vaksinetelefonen er bemannet alle hverdager mellom 09.00-11.00 og 12.00-15.00. 

For spørsmål om timebestilling så kan telefonnummeret 900 13 924 benyttes. Vi gjør oppmerksom på at helserelaterte spørsmål ikke kan besvares på oppgitte telefonnummer. Send spørsmål til koronavaksine@alta.kommune.no
 

Vi setter Pfizer og Moderna-vaksine

13. august kom regjeringen med meldingen om at Norge får en million Moderna-doser. Frem til nå har vi kun satt Pfizer, med et par ukers unntak da Astra Zeneca også ble satt.

Fra uke 34, 23. august, har vi satt Moderna, i tillegg til Pfizer. Begge er såkalte mRNA-vaksiner.

I ukene 35, 36, 37 og 38 setter vi kun Moderna som dose 2.

Informasjon fra FHI om Pfizer og Moderna

På FHI sin vaksineside står følgende: 

Vaksinene baserer seg på samme teknologi. De er svært like i hvordan de er bygget opp og fungerer. I situasjoner der det i praksis er vanskelig å tilby begge doser med samme vaksine, anbefaler Folkehelseinstituttet å kombinere de to vaksinene. Slik kombinasjon av koronavaksiner brukes i en rekke land, blant annet i Canada og Storbritannia.  

Det forventes minst like god beskyttelse av vaksinene gitt i kombinasjon, som når begge doser gis med samme vaksine. 

Det er også viktig å merke seg at selv om vi nå har to vaksiner som settes, betyr ikke det at man kan velge hvilken vaksine man ønsker å få.

 

Nå skal også gravide, samt 16- og 17-åringer vaksineres

18. august kom meldingen om at også gravide, samt dem som er 16. og 17. år skal vaksineres. Gravide kvinner har noe økt risiko for alvorlig forløp av koronasykdom, og det er nå mer kunnskap tilgjengelig om vaksinering av gravide. FHI anbefaler nå alle gravide vaksine mot covid-19. Vaksinasjon i svangerskapet vil også beskytte barnet etter fødsel, skriver FHI.

Les mer om vaksinering av gravide her

Folkehelseinstituttet anbefaler at 16- og 17- åringer får tilbud om koronavaksine, etter at alle over 18 år er fullvaksinert. Dette er basert på dagens kunnskap. I tiden som kommer vil vi få mer kunnskap og erfaring fra andre land som vaksinerer ungdommer, skriver regjeringen på sin hjemmeside.

Alta kommune starter vaksinering av 16. og- 17. åringer  (de som er født 2004 -2005)  fra 22.september 2021 med 9 uker intervall.
 
FHI har to spesifikke anbefalinger for aldersgruppen 16 -17 år.
• Som et føre –var prinsipp anbefales det at 16-17 åringer fortrinnsvis, og der det praktisk er mulig, tilbys comirnaty fordi det så langt er mest erfaring med bruk av den vaksinen i denne aldergruppen.
 
• 16-17 åringer anbefales et intervall mellom første og andre dose på 8 -12 uker. Årsaken til det er at unge har svært god immunrespons på vaksinen, og vil være beskyttet mot alvorlig sykdom etter første dose. Nye studier har vist at et langt intervall kan gi en bedre vaksinerespons, og i tillegg vil det gi tid til å innhente mer kunnskap om risiko for myokarditt etter andre vaksine dose. 
 
NB!  De som ikke er fylt 16 år (fyller etter september) må ha samtykke til vaksine fra foresatte.
 
Her er samtykkeskjema du kan bruke
 
Alle kan ringe inn å bestille time fra nå av på telefon 900 13 924 eller du kan bruke vår skjemaløsning for å si ifra når det passer best for deg etter 22. september.

Slik foregår vaksineringen

Selve vaksineringen foregår i Finnmarkshallen inngang C. Det er merket med skilt på utsiden.

Når du ankommer Finnmarkshallen blir du møtt av en parkeringsvakt, dersom du kommer med bil. Når du kommer inn er det venteareale til venstre og selve vaksineringen foregår i eget rom. 

Du blir hentet til din time.

Dette skjer under selve vaksineringen

 • Før vaksinasjon vil du bli spurt om du er frisk, og om du har hatt reaksjoner på andre vaksiner du har fått tidligere. Husk å informere om det dersom du er gravid, har allergi, bruker medisiner eller har andre helseproblemer.
 • Vaksinasjonen vil bli satt med sprøyte i overarmen. 

Viktig å huske på før du møter opp til vaksinering:

 • Har du luftveissymptomer, nyoppstått hoste eller feber på vaksinedagen? Da skal du ikke møte opp, men ringe å si ifra at du trenger ny time. Dette på grunn av smittevernhensyn og fordi vi ikke kan sette vaksinen på personer som er syk.
 • Tar du blodfortynnende? Vent med dagsdosen til etter vaksineringen.
 • Ha på klær med ermer som er lett kan brettes opp.
 • Hvis du opplever bivirkninger

Etter vaksinasjon 

 • Etter at vaksinen er satt vil du bli bedt om å vente i minst 20 minutter før du kan reise hjem. Dette for at du skal kunne bli fulgt opp dersom du skulle få noen form for reaksjoner.
 • De fleste vil oppleve ubehagelige bivirkninger de første dagene etter vaksinasjon. Det vanligste bivirkningene er smerter og hevelse på stikkstedet, trøtthet, hodepine, frysninger, kvalme/brekninger, feber, muskel- og leddsmerter.
 • Kontakt lege eller annet helsepersonell dersom du opplever uventede, kraftige eller langvarige symptomer som du tror skyldes vaksinen. Helsepersonell har plikt til å melde fra om alvorlige eller ukjente reaksjoner som de mistenker skyldes vaksine via melde.no.Du kan også selv sende inn melding via melde.no.

Generell informasjon om koronavaksine

Vaksinasjon er en av de mest effektive formene for forebygging av smittsomme sykdommer. Hensikten med vaksinasjon mot koronavirusinfeksjon (covid-19) er å forebygge sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlig bivirkninger. 

Folkehelseinstituttet anbefaler fem mål (rangert etter prioritering) for koronavaksinasjon:   

 1. Redusere risiko for død   
 2. Redusere risiko for alvorlig sykdom   
 3. Opprettholde essensielle tjenester og kritisk infrastruktur   
 4. Beskytte sysselsettingen og økonomien   
 5. Gjenåpne samfunnet  

Koronavaksine - informasjon til befolkningen fra FHI

Smittevern og vaksine - Helsedirektoratet

Hvilke vaksiner er godkjent i Norge?

 • Comirnaty (BioNTech og Pfizer)
 • Covid-19 Vaccine Moderna
 • Vaxzevria (AstraZeneca)
 • Covid-19 Vaccine Janssen

Fakta om godkjente koronavaksiner

Er du helsepersonell?

Helsepersonell som er meldt inn står på liste og vil bli innkalt når det er deres tur. Per nå har Alta kommune vaksinert sitt mest kritiske helsepersonell (vurdert ut fra FHI sine retningslinjer). FHI har derfor bedt oss om å foreløpig pause vaksinering av videre helsepersonell og per nå prioritere  de øvrige risikogruppene. Når disse rådene fra FHI endres, vil vi igjen starte med listen over vaksinering av helsepersonell. Dere vil få beskjed.

Bivirkninger

Per 27. april: Legemiddelverket har mottatt 11 909 meldinger om mistenkte bivirkninger. Av disse er 7783 meldinger behandlet. 850 er klassifisert som alvorlige og 6993 er klassifisert som lite alvorlige.

Statens legemiddelverk skriver også:

– ​Bivirkningsmeldinger vi har mottatt gir ikke grunnlag for å endre gjeldende anbefalinger for vaksinering med Comirnaty (BioNTech/Pfizer) og COVID-19 Vaccine Moderna. Inntil videre fortsetter pausen med Vaxrevria (AstraZeneca) og innføringen av Janssen-vaksinen er utsatt. Det er oppnevnt en ekspertgruppe som innen 10. mai skal gi regjeringen anbefaling om hvordan disse EU-/EØS-godkjente vaksinene bør brukes i Norge.

Mer om bivirkninger og koronavaksine

De fleste vaksinasjonssteder i Norge vaksinerer nå voksne under 65 år, og over 150 000 personer vaksineres ukentlig. Allergiske reaksjoner er vanligere hos yngre voksne enn hos eldre. Alle vaksinasjonssteder har gode rutiner for håndtering av allergiske reaksjoner, også alvorlige allergiske reaksjoner som anafylaksi (allergisk sjokk).

Personer med kjent allergi må gi beskjed om dette i forkant av vaksinasjon.

graf-figur.png

Her kan du se nærmere på vaksinestatistikken. Hvor mange vaksiner som er sendt ut og satt både på fylkes- og kommune nivå

 

Opplysninger om vaksine, testsvar på Helsenorge og koronasertifikat

Det er viktig at du selv sjekker grunndata om vaksinasjon eller test på Helsenorge slik at du får vite at alt er registrert riktig, og at du får tilgang til ditt koronasertifikat når du har behov for det.

Innlogging inn til Helsenorge.no

 • Du kan bruke BankID, BankID på mobil, Buypass ID på smartkort, Buypass ID i mobil eller Commfides e-ID for å logge inn til tjenestene i Helsenorge.

Hvor kan du sjekke opplysningene

Feil eller mangelfulle opplysninger i koronasertifikatet

Du kan kontakt oss på mail koronavaksine@alta.kommune.no  dersom du oppdager feil eller mangelfulle opplysninger.

Du får da beskjed fra oss om vi har funnet feil eller mangler som vi kan rette på.

Hvis feil eller mangler ikke kan rettes av kommunen, så ber vi deg å lese her:

Koronasertifikat for ikke-digitale brukere

Du kan ringe informasjonstelefonen for korona og få tilsendt en papirutskrift av koronasertifikatet på posten.

Bestilling via telefon

 1. Ha klart fødselsnummer eller d-nummer
 2. Ring informasjonstelefon for korona (svarer på norsk, engelsk, polsk, arabisk, urdu og somali).
 • Åpningstid kl. 8.00 – 15.30, mandag til fredag
 • Fra Norge: 815 55 015
 • Fra utlandet: + 47 21 89 80 42

Se mer veiledning her: https://www.helsenorge.no/koronasertifikat/om/#koronasertifikat-for-ikke-digitale-brukere

 

Information on Corona Vaccination in Alta Municipality

Corona vaccination is part of the National vaccine program, and it is obligatory for the communities to offer residents vaccination.

The Health Authorities of Alta Municipality call every one who gets the offer of vaccination. We inform you that we do not send you an SMS, email or contact you on social media. Only contact on phone. Vaccination is free.

 

Vaccine phone, 900 13 924.

On this phone you can only get answers on booking of time. You can also send questions to

koronavaksine@alta.kommune.no

For questions about your own health, contact your General Practitioner (GP), or in Norwegian: Fastlege.

Alta Municipality follow the National recommendations of priority.

1. Residents in care homes and groups of health care staff.

2. Ages 85 and older and health care staff.

3. Ages 75 - 84.

4. Ages 65 - 74 and persons between 18 and 64 with the following disease/state:

 • Organ donation
 • Defect of immunity
 • Hematological cancer the last 5 years
 • Other active cancer disease, ongoing or terminated treatment against cancer - special immune calming treatment, radiation therapy or chemotherapy.
 • Neurological or muscle disease which reduce cough power or pulmonic/lung function.
 • Chronic kidney disease or reduced kidney function.

5. Ages 55 - 64 with the following diseases/state:

 • Chronic liver disease or reduced liver function
 • Immune calming treatment by auto immune diseases
 • Diabetes
 • Chronic lung disease
 • Obesity/«fedme», with body mass index  «KMI of ≥ 35 kg/m2 or higher»
 • Dementia
 • Chronic heart and vascular disease, exception high blood pressure
 • Stroke
 • Other serious disease or chronic disease not mentioned. This can cause increased risk of serious illness or death by Covid-19. This is assessed individually by a doctor.

6. Ages 45 - 54 with the same states as listed in point 5.

7. Ages 18 - 44 with the same state as in point 5.

8. Ages 55 - 64

9. Ages 45 - 54

If you have underlying disease and belong to a risk group you will be put on a priority list by your GP. If you have no GP you can  send an email to

koronavaksine@alta.kommune.no

Vaccination takes place at the Sport Hall, «Finnmarkshallen», entrance C

 

Skjema