1. Barn i alderen 6 måneder til og med 4 år med alvorlig grunnsykdom kan få koronavaksine etter individuell vurdering

En lege som kjenner barnet kan vurdere behovet for koronavaksinasjon til barn i denne gruppen. Ofte vil dette være barnelege som følger pasienten, evt fastlege i samarbeid med barnelege. 
Grunnsykdommer hos barn i alderen 6 måneder - 4 år som gjør at koronavaksine kan vurderes (samme liste som for 5-11 år) er som følger: 
• Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.).   
• Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)  
• Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år    
• Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling mot kreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift   
• Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon    
• Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon    
• Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammer[1]sykdom/«Fontan-barn»)
• Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året) 
• Annen svært alvorlig sykdom.

2. Ingen ytterligere anbefaling om videre grunnvaksinasjon av ungdom i alderen 16-17 år

Folkehelseinstituttet vurderer at det ikke er grunnlag for å utvide anbefaling om grunnvaksinasjon som ble gitt til årskullene 2004- 2005 høsten 2021 (da disse var 16-17 år). 
Det betyr at nye årskull som blir 16-17 år fortsatt kan ha mulighet til å bli vaksinert, men det er ingen anbefaling om at de bør grunnvaksineres ettersom de fleste allerede har god immunitet. 
Vaksinasjon kan fortsatt være aktuelt særlig for ungdom som verken har gjennomgått sykdom eller har blitt vaksinert (immunologisk naive), eller som av andre årsaker har behov for vaksinasjon.
 
Anbefaling om vaksinasjon til ungdom med alvorlig grunnsykdom er uendret.

3. Oppdatert oppfriskningsdose for barn i alderen 5-11 år

Tidligere grunnvaksinerte barn i denne aldersgruppen som har alvorlig grunnsykdom og behov for oppfrisket immunitet, kan få en oppdatert oppfriskningsdose. 
Ved usikkerhet rundt vaksine, bør man ta kontakt med oppfølgende barnelege eller evt sin fastlege. 

Følgende anbefalinger og tilbud om koronavaksinasjon gjelder nå for barn og unge:

Aldersgruppe Barn/ungdom med alvorlig grunnsykdom Friske barn/ungdom
6 mnd - 4 år Kan grunnvaksineres (3 doser) etter individuell vurdering av lege som kjenner barnet Ikke tilbud om vaksinasjon
5 - 11 år Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Oppfriskningsvaksine kan vurderes med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte ønsker det
12 - 15 år Anbefales grunnvaksinering (2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Barn med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose.
 
Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom foresatte/barnet selv ønsker det
16 - 17 år Anbefales grunnvaksinering 
(2 doser) med 8-12 ukers intervall mellom dosene. Ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 vaksinedoser. Anbefales oppfriskningsdose før kommende høst/vintersesong (2022), med minimumsintervall på 4 måneder siden forrige dose.
Kan vaksineres med 1 eller 2 doser dersom ungdommen selv ønsker det