A A A

Informasjon om kommunale gebyrer 4. termin 2010

unikt%26nbsp%3Bhus

Fakturering av 4. termin 2010 er nå sendt ut til alle abonnenter/eiendommer. I denne julemåneden kan postgangen gå litt senere enn vanlig og Alta kommune har registrert at enkelte faktura ikke rekker frem før forfall den 22.desember.  Omlegging av faktureringsrutinene har gjort at det er mange flere fakturaer som utsendes enn tidligere. Vi håper alikevel at det ikke skaper for mye merarbeid for våre kunder. Alta kommune arbeider med å finne en annen løsning for å håndtere eiendommer med mange bygg for å redusere antall fakturaer for fremtiden.

Skjema