For å ha rett til plass ved hovedopptaket

  • må barnet være fylt ett år innen utgangen av november 2024
  • må du søke om barnehageplass seinest 1. mars 2024
  • må du ønske oppstart seinest høsten 2024

Gå til søknadsskjema

Ønsker du å bytte barnehage må du også søke seinest 1. mars for å bli vurdert til ledige plasser i hovedopptaket.  

Hovedopptaket pågår frem til alle barn med rett til barnehageplass har fått tilbud om én plass. I denne perioden kan du ikke endre søknaden din. 

Ler mer om barnehagene og om opptak og rett til plass på Alta kommune sin hjemmeside.

Oversikt over kommunale barnehager
Oversikt over private barnehager

 

For spørsmål:

Med vennlig hilsen 
Kariann Hætta
Rådgiver 
Tlf. 45 39 69 19 
kaha@alta.kommune.no