Søknadsfristen for hovedopptak i til barnehageplass (ny plass, eller bytte av barnehage) med oppstart etter 1. august 2023 er 1. mars.

Kommunale og private barnehager har felles elektronisk søknadsskjema. Alta kommune har kjøpt et nytt oppvekstadministrativtsystem til blant annet opptak i barnehage. Vi er dessverre litt forsinket med oppbyggingen, så søknadsportalen åpner først fredag 3. februar 2023. 

Her søker du barnehageplass

Dersom du allerede har registrert søknad i vårt gamle system, må du registrere ny søknad. 

Ler mer om barnehagene og om opptak og rett til plass på Alta kommune sin hjemmeside.

 

Du kan søke barnehageplass i de 26 kommunale og private barnehagen i Alta, med 3 ønsker i prioritert rekkefølge.

De to samiske barnehagene i kommunen, Guovddáš mánáidgárdi  og Álttá Siida skal fremme samisk språk og kultur.

Oversikt over kommunale barnehager
Oversikt over private barnehager

For spørsmål:

Med vennlig hilsen 
Kariann Hætta
Rådgiver 
Tlf. 45 39 69 19 
kaha@alta.kommune.no