A A A

Informasjon om A-ordningen

a-melding

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser.

•    Informasjonsrundene til opplysningspliktige er avsluttet, og det er derfor ikke lenger nødvendig å melde fra at man ikke har opplysningsplikt.
•    Du må levere a-melding om du har ansatte eller betaler ut lønn eller andre ytelser. Hvis du senere får ansatte eller betaler ut lønn/ytelser slik at du blir opplysningspliktig i henhold til a-opplysningsloven, må du levere a-melding fra første måned dette inntreffer.
•    Det er ditt eget ansvar å sørge for å overholde opplysningsplikten.
 

Mer informasjon om opplysningsplikten finner du på Altinn

 

Skjema