A A A

Informasjon om 22. juli saken

informasjon

Oppdatert 13.august

Rapporten etter 22.juli offentliggjøres mandag 13.august 2012 kl. 1300. Det er mange som har forventninger til denne, ikke minst blant overlevende og etterlatte.

Oppdatert 13.august
Rapporten etter 22.juli offentliggjøres mandag 13.august 2012 kl. 1300. Det er mange som har forventninger til denne, ikke minst blant overlevende og etterlatte.

Dersom noen har behov for helsehjelp som følge av dette kontaktes legevakten på 78 45 55 55.

Oppdatert 27.juni
Rettsaken er over og dommen faller den 24. august.

22. juli-saken startet i Oslo tingrett 16. april 2012 og er ventet å vare i ca 10 uker. Alta kommune vil ha erfarent helsepersonell i beredskap så lenge rettsaken pågår. Alta kommune har ansvaret for helseberedskapen for de personene som følger rettssaken fra Alta tingrett. Helsepersonell vil være til stede under overføringen av rettsaken for å kunne følge opp de berørte eller pårørende som måtte trenge helsehjelp.

Kommunens kriseledelse ledes av rådmannen og består av seks personer. I tillegg er kommunens kriseteam i beredskap.

For å koordinere beredskapen her i Alta, har Alta kommune engasjert en egen koordinator Hilde Søraa mob 413 35 447, som inngår i kommunens kriseledelse. I tillegg har kriseledelsen nær dialog og samarbeid med Sorenskriver, Politi, Helse Finnmark og Kirken. 

Involverte pårørerende som har behov for helsehjelp kan kontakte legevakten på 78 45 55 55.

Oppdatert 3. mai:
Behandlingen av Utøya starter 3 mai. Publikum og presse har ikke adgang til rettssalen.

Oppdatert 23. april:
Adgang for presse og publikum 24.-30. april
Publikum og presse har ikke adgang til rettssalen. Ett unntak gjelder i perioden 24.- 30.april når bombeeksplosjonen i regjeringskvartalet behandles. De som er akkrediterte er prioritert fremfor publikum og presse også disse dagene. Dørene åpnes for dem fra kl. 08.00. For publikum og presse åpnes dørene fra kl. 08.30 og lukkes kl.08.50. Det er fotoforbud i salen, unntatt før retten er satt og i pausene. Det har blitt noe forsinkelser i tidsplanen, men slik det ser ut foreløpig i dag, vil retten starte behandlingen av bombeeksplosjonen i morgen, og retten vil da være åpen for presse og publikum.

Oslo tingrett har samlet informasjon for fornærmede, etterlatte, vitner, publikum og media i 22. juli-saken på nettstedet www.domstol.no/22-7.

Pressekontakt:
Rådmann Bjørn-Atle Hansen 957 65 212
Kommuneoverlege Frode Øvrejord 901 02 059

Andre linker:

Helsedirektoratet

Utdanningsdirektoratet

Minnemarkering og avduking av minnesmerke finner sted i Markedsgata 22. august 

 

 

 

Skjema