A A A

For Alta kommunens ansatte

"Helse- og omsorgstjenesten skal ha systemer
og rutiner som legger til rette for informasjon,
samtale og dialog med pårørende"

Alle som arbeider i Alta kommuner skal kjenne til og arbeide etter Pårørendeveilederen, denne veilederen handler om involvering av og støtte til pårørende i hele helse- og omsorgstjenesten. Veilederen beskriver pårørendes rettigheter og helse- og omsorgstjenestens plikter og gir anbefalinger om god praksis. Veilederen omfatter alle pårørendegrupper, uavhengig av pasientens eller brukerens diagnose, og inkluderer eldre, voksne, ungdom og barn som pårørende.

Pårørendesenteret veileder og informerer pårørende i hvilke tilbud de skal forvente i møte med kommuner og helseforetak, se her "Helsetjenestens organisering av pårørendeinvolvering/støtte". En slik forventning krever at alle helse- og omsorgstjenester har de rutiner og systemer som legger tilrette for, og ivaretar samarbeid og dialog med pårørende.

Pårørendeprogrammet, et læringsverktøy for alle ansatte i helse- og omsorgstjenesten i kommuner og helseforetetak, har satt sammen et ressursbibliotek for å gi ansatte økt kompetanse i sitt pårørendearbeid.

Pårørendestøtte_ansatte tips

Foto Linda Kristin Suhr

 

Skjema