A A A

Informasjon om sentrale rettigheter for pasienter, brukere og pårørende i den kommunale helse- og omsorgstjenesten

På Helsenorge (https://helsenorge.no/), samt på sidene til Statens helsetilsyn (https://www.helsetilsynet.no/), finnes mye nyttig informasjon til pasienter, brukere og pårørende om rettigheter de har overfor helse og omsorgstjenesten, klageadgang mm.

Her er en oversikt over noen nyttige sider:

Informasjon om Pasient- og brukerombudet (POBO)

Informasjon om rettigheter, klageadgang mm.

Oversikt over sentrale rettigheter

Rett til helsetjenester i hjemmet

Skjema