A A A

Informasjon gatelys

gatelys

Alta kommune er avhengig av tilbakemeldinger fra innbyggerne i kommunen om mørke strekninger, mørke pærer, nedrevne gatelyskabler, skjeve eller skadede stolper etc for å kunne vedlikeholde å rette opp feil og mangler.

Vi har for tiden stor pågang fra innbyggerne om manglende veilys. Dette gjelder både strekningsbrudd og enkeltpærer.  Henvendelsene blir fortløpende registrert og lagt inn i vår vedlikeholdsbase.

Feilmeldinger angående veilys meldes inn til Alta kommune via hjemmesiden vår. Her finner du tjenesten under selvbetjening (høyre side), velg gå til portal og velg så Trafikk, reiser og samferdsel og velg så feilmeldinger veilys.

Gå direkte til feilmeldingskjemaet her
 
Eller ved å ringe tlf 78455000 eller sende e-post til postmottak@alta.kommune.no.
 

Ut fra økonomiske hensyn gjør vi en streng prioritering av hvilke utbedringstiltak vi kan gjennomføre. Strekningsbrudd, fotgjengerfelt, krysningssteder og andre trafikkrisikoer samt Alta Sentrum er prioritert.

Talvik – Strekningsbrudd: Vi mottok første melding om strekningsbrudd her 4.12.13 og arbeidet for å rette opp feil vil bli gjort torsdag 19.12.13 eller fredag 20.12.13.

Gakori – Strekningsbrudd i Ørneveien, Falkeveien og deler av Gakoriveien: Her har vi jobbet hele høsten og første del av vinteren med å lokalisere feil. En jordfeil er blitt avløst av annen jordfeil. Ved siste utbedring av feil den 10.12.13 var vi sikker på at alle feil på anlegget var funnet og utbedret. Her har det oppstått nye feil som vi denne gangen håper lett lar seg lokalisere og rette opp.

 

Avdeling Kommunalteknikk

Skjema